Vợ chồng tận hưởng cuộc sống, thông tin về FWD Việt Nam

Thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm

Giới thiệu về FWD

Chúng tôi là Tập đoàn Bảo hiểm FWD

Chiến dịch thương hiệu "Tiến bước sống đầy" với FWD Bảo hiểm dễ hiểu

ông Kouda tận hưởng cảm giác trượt tuyết trên đồi
ông Kouda tận hưởng cảm giác trượt tuyết trên đồi

FWD – Thương hiệu bảo hiểm khác biệt

image

Bảo hiểm dễ hiểu

image

Trải nghiệm trực tuyến

image

Bồi thường bảo hiểm nhanh chóng

Bảo hiểm dễ hiểu và khác biệt

Giảm thiểu điều khoản loại trừ bảo hiểm trong tất cả các sản phẩm

leo núi, đơn giản loại trừ bảo hiểm thêm bảo vệ cho khách hàng

Hợp đồng bảo hiểm, đọc phải hiểu ngay

mẹ con vui chơi, bảo hiểm dễ hiểu
mẹ con vui chơi, bảo hiểm dễ hiểu

Cải tiến quy trình giải quyết bồi thường

giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến

Báo cáo tài chính

Tải báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tóm tắt

Thông cáo báo chí gần đây

Đối tác ngân hàng

Agribank
Ngân hàng HDBank
Ngân hàng Nam Á
Ngân hàng Vietcombank

Đối tác đại lý tổ chức

brics
Logo đối tác FWM

Luôn làm điều đúng

Bạn muốn gia nhập FWD?

Nhóm nhân viên văn phòng