câu chuyện thương hiệu fwd

Câu chuyện thương hiệu FWD

Sống đầy từ hôm nay

Tóm lược hành trình phát triển

Ra đời
2013
2014
2016
2017
2019
2020

Giải thưởng

Chúng tôi tự hào về con người và môi trường làm việc năng động của mình. Các giải thưởng chúng tôi đạt được không chỉ để vinh danh sự đam mê cống hiến của toàn thể nhân viên FWD, mà còn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục vững tin trên hành trình “Thay đổi cảm nhận của mọi người về Bảo hiểm”.

Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á - FWD Việt Nam

Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

HR Asia Award

2020

Sáng kiến marketing của năm - FWD Việt Nam

Sáng kiến Marketing của năm

Insurance Asia Award

2018, 2019

Sản phẩm đột phá của năm - FWD Việt Nam

Sản phẩm mới đột phá của năm – Việt Nam

Insurance Asia Award

2019

Đội ngũ lãnh đạo

Bạn muốn gia nhập FWD?

Nhóm nhân viên văn phòng