Quyền lợi chăm sóc sức khoẻ - chi trả theo chi phí thực tế

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

Giúp Khách hàng giảm áp lực tài chính khi điều trị bệnh, vì FWD Việt Nam sẽ thanh toán toàn bộ chi phí trong phạm vi bảo hiểm trực tiếp cho cơ sở y tế. Thủ tục nhập viện/xuất viện nhanh chóng. Khách hàng có thể được yêu cầu đóng tạm ứng tại cơ sở y tế (vui lòng tham khảo mạng lưới bảo lãnh viện phí để biết chi tiết).

Dịch vụ bảo lãnh viện phí - đặt lịch trước nhập viện

Khách hàng sẽ được giải thích rõ quyền lợi bảo hiểm và chi phí y tế dự kiến được bảo lãnh trước khi nhập viện. Khách hàng được chủ động lựa chọn cơ sở y tế phù hợp để điều trị. Thủ tục nhập viện nhanh chóng, không phải chờ đợi để làm thủ tục như bảo lãnh viện phí thông thường. Khách hàng có thể được yêu cầu đóng tạm ứng tại cơ sở y tế (vui lòng tham khảo mạng lưới bảo lãnh viện phí để biết chi tiết).

Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí

Trường hợp chưa thuận tiện để sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí, Khách hàng vẫn có thể thực hiện việc thăm khám điều trị, sau đó gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm về FWD Việt Nam. Vui lòng thực hiện các bước sau khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Giấy ủy quyền cho phép FWD thu thập thông tin bệnh án

image
Gửi trực tuyến
image
Gửi thư
image
Nộp trực tiếp

Ghi chú

Tóm lược quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

image

Khi nào tôi có thể nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm?

image

Trong bao lâu thì yêu cầu bồi thường của tôi được giải quyết?

image

FWD sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho tôi như thế nào?

Câu hỏi thường gặp