Quyền lợi chăm sóc sức khoẻ - chi trả theo chi phí thực tế

Các bước yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Giấy ủy quyền cho phép FWD thu thập thông tin bệnh án

image
Gửi trực tuyến
image
Gửi thư
image
Nộp trực tiếp

Ghi chú

Tóm lược quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

image

Khi nào tôi có thể nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm?

image

Trong bao lâu thì yêu cầu bồi thường của tôi được giải quyết?

image

FWD sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho tôi như thế nào?

Câu hỏi thường gặp