Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn cá nhân

Các bước yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân

Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Giấy ủy quyền trích sao Tóm tắt bệnh án/ Hồ sơ bệnh án

image
Cách 1: Trực tuyến
image
Cách 2. Nộp trực tiếp

Ghi chú

Tóm lược quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

image

Khi nào tôi có thể nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm?

image

Trong bao lâu thì yêu cầu bồi thường của tôi được giải quyết?

image

FWD sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho tôi như thế nào?

Câu hỏi thường gặp