Quyền lợi Trợ cấp nằm viện - chi trả theo ngày nằm viện

Các bước yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Chúng tôi kết hợp với các đối tác để đem đến cho Quý khách dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm ưu việt nhất.

Ghi chú

Tóm lược quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

image

Khi nào tôi có thể nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm?

image

Trong bao lâu thì yêu cầu bồi thường của tôi được giải quyết?

image

FWD sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho tôi như thế nào?

Câu hỏi thường gặp