Hình ảnh chủ đạo - FWD Bảo hiểm tai nạn

FWD Bảo hiểm tai nạn

Điểm tựa bảo vệ vững chắc trước những rủi ro do tai nạn, linh hoạt với nhiều lựa chọn cùng quy trình tham gia hoàn toàn trực tuyến và mức phí hợp lý.

Kênh phân phối:

  • Trực tuyến iFWD
  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Vietcombank
  • Lazada
image

Bảo vệ toàn diện trước rủi ro do tai nạn

image

Quyền lợi khác biệt và đầu tiên trên thị trường

image

Linh hoạt tối đa với mức phí cạnh tranh

image

Tham gia trực tuyến, miễn thẩm định sức khỏe

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

FWD Bảo hiểm tai nạn - Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Linh hoạt tối đa

Phí bảo hiểm tham khảo

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?