FWD Bảo hiểm bệnh ung thư

FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư

Bảo vệ dễ dàng trước Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào với chi phí hợp lý

Kênh phân phối:

  • Trực tuyến iFWD
  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Vietcombank
image

100% Số tiền bảo hiểm được chi trả khi phát hiện Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

image

Mức phí bảo hiểm chỉ từ vài nghìn đồng/ngày

image

Quy trình tham gia đơn giản và hoàn toàn trực tuyến

Sản phẩm chi phí hợp lý

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?