image

Bảo hiểm liên kết đơn vị

FWD Bộ đôi tài sản

Giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp tăng trưởng tài sản để bạn bảo vệ "tài sản vô hình" quý giá

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Số tiền bảo hiểm tự động tăng mỗi 3 năm

image

Danh mục cổ phiếu chuyên biệt theo ngành

image

Linh hoạt thiết kế và điều chỉnh kế hoạch đầu tư

image

Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

FWD Bộ đôi tài sản - bảo hiểm liên kết đơn vị - tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quý khách muốn tăng cường bảo vệ cho cả gia đình?

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?