Hình ảnh chủ đạo FWD Điểm tựa tài chính

Bảo hiểm kết hợp đầu tư

FWD Điểm tựa tài chính

Đầu tư vững vàng, tự tin tiến bước

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Trực tuyến iFWD
image

Giá trị bảo vệ thiết thực

image

Đầu tư an toàn và ổn định

image

Quy trình tham gia 100% trực tuyến

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

FWD Điểm tựa tài chính - Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?