Hình ảnh chủ đạo - FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Quyền lợi thiết thực với hỗ trợ chi phí nằm viện theo ngày

image

Khoản hỗ trợ tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của việc điều trị

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?