Hình ảnh chủ đạo - FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Sản phẩm bổ trợ

FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Chăm sóc sức khỏe tài chính của bạn

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Vietcombank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng An Bình
image

Quyền lợi thiết thực với hỗ trợ chi phí nằm viện theo ngày

image

Khoản hỗ trợ tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của việc điều trị

image

Loại trừ tối thiểu, Bảo vệ tối đa

Tải thông tin sản phẩm

Bạn muốn biết thêm thông tin?