y tá giúp cụ bà vật lý trị liệu

Chương trình FWD Care – Chăm sóc phục hồi

Vượt xa trách nhiệm quyền lợi bảo hiểm thông thường

y tá đỡ cụ bà tập đi trên đường

Chương trình chăm sóc Khách hàng lần đầu tiên có mặt trên thị trường

image

image

image

Quyền lợi Chương trình FWD Care – Chăm sóc phục hồi

Làm thế nào để tham gia chương trình này?

image

1. Nhận thông tin giới thiệu chương trình

image

2. Đăng ký tham gia

image

3. Nhận sự chăm sóc từ y tá chăm sóc phục hồi

logo doctor anywhere

Đơn vị liên kết

Tải thông tin chương trình