Lãi suất đầu tư của sản phẩm, lãi suất vay và lãi suất tích lũy của quyền lợi tiền mặt