Vui lòng tham khảo các kênh đóng phí bảo hiểm và lựa chọn phương thức thuận tiện nhất

Đóng phí trực tuyến

image

Các phương thức đóng phí khác

image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á
image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á
image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á
image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á
image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á
image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á
image
Ngân hàng Vietcombank
Logo Agribank
Ngân hàng Agribank
image
Ngân hàng Nam Á

Lưu ý quan trọng khi thanh toán phí bảo hiểm

Kiểm tra thông tin thanh toán phí bảo hiểm

Sau khi thanh toán phí bảo hiểm, trong thời gian 3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn và email xác nhận đến Quý khách. Quý khách có thể tải hóa đơn điện tử tại cổng FWD Dịch vụ Trực tuyến. Dưới đây là thông tin về hóa đơn điện tử mà chúng tôi phát hành.