Tối giản loại trừ bảo hiểm, thêm bảo vệ

An tâm và tin tưởng với sản phẩm bảo hiểm bạn mua

An tâm và tin tưởng với sản phẩm bảo hiểm bạn mua

Những thay đổi này có ý nghĩa gì với Khách hàng?

image

Thêm bảo vệ với phí bảo hiểm không đổi

image

An tâm tối đa khi tham gia bảo hiểm

image

Được trải nghiệm không giới hạn vì những gì chưa từng được bảo hiểm, nay đã có FWD bảo hiểm

Danh mục loại trừ bảo hiểm đã được tối giản

Nhóm sản phẩm

FWD

Thị trường

Nhóm sản phẩm

FWD

Thị trường

Tử vong và thương tật
2 loại trừ 
5 - 9 loại trừ
Tai nạn
3 loại trừ
20 - 25 loại trừ
Bệnh hiểm nghèo
3 loại trừ
10 - 15 loại trừ
Viện phí
6 loại trừ
20 - 25 loại trừ

Khám phá sản phẩm FWD

Sản phẩm chính
FWD Bảo hiểm tai nạn

Điểm tựa bảo vệ vững chắc trước những rủi ro do tai nạn.

Câu chuyện thương hiệu FWD

Câu chuyện thương hiệu FWD