Bảo hiểm tai nạn và thương tật

Lá chắn bảo vệ FWD giúp bạn sẵn sàng cho những niềm vui bất tận phía trước

image

Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro tai nạn và thương tật

image

Đa dạng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa