Với FWD, Bảo hiểm phải dễ hiểu

Hợp đồng bảo hiểm của bạn chưa bao giờ dễ hiểu đến thế!

Với văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD Việt Nam đã thực hiện những thay đổi đột phá để đơn giản hóa bộ Hợp đồng bảo hiểm. Sự thay đổi này nhằm giúp khách hàng đọc và hiểu Hợp đồng của mình một cách dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
clarity

Những điểm cải tiến

Bảo hiểm phải dễ hiểu

Việc thay đổi này giúp ích gì cho bạn?

Đọc hợp đồng một cách dễ dàng và nhanh chóng

Hiểu rõ hơn quyền lợi của mình

Ít bỏ sót các thông tin quan trọng

Có thể bạn quan tâm

Vừa đem lại sự tăng trưởng tài chính ổn định, vừa mang đến sự bảo vệ tối đa.

Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo bảo vệ cả gia đình.

Giải pháp bảo hiểm giáo dục mới giúp con bạn luôn vững bước trong tương lai.