Bảo vệ

Khi đã bảo vệ những gì quan trọng trong đời, bạn sẽ vô tư sống, không chần chừ lo nghĩ. Hãy lên kế hoạch bảo vệ những người thương yêu với những sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đúng nhu cầu của mình.

  • Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ, kể cả con chưa sinh trong tương lai.

  • Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo đến 80 tuổi chỉ với 10 hoặc 15 năm đóng phí.

  • Quỹ tiết kiệm khi về hưu và khi kết thúc hợp đồng.

  • Bảo hiểm bệnh ung thư với phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm ngàn đồng / năm.

  • 100% Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả ngay khi phát hiện bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.

  • Phí bảo hiểm không đổi trong suốt 5 năm hợp đồng.

  • Đơn giản, phí bảo hiểm thấp, bảo vệ trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, và bệnh nặng giai đoạn cuối.

  • Bảo vệ toàn diện với nhiều sản phẩm bổ trợ.

  • Mức phí bảo hiểm cố định trong suốt thời hạn bảo hiểm.