Khi đã bảo vệ những gì quan trọng trong đời, bạn sẽ vô tư sống, không chần chừ lo nghĩ. Hãy lên kế hoạch bảo vệ những người thương yêu với những sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đúng nhu cầu của mình.

  • Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ, kể cả con chưa sinh trong tương lai.

  • Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo đến 80 tuổi chỉ với 10 hoặc 15 năm đóng phí.

  • Quỹ tiết kiệm khi về hưu và khi kết thúc hợp đồng.

  • Đơn giản, phí bảo hiểm thấp, bảo vệ trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, và bệnh nặng giai đoạn cuối.

  • Bảo vệ toàn diện với nhiều sản phẩm bổ trợ.

  • Mức phí bảo hiểm cố định trong suốt thời hạn bảo hiểm.

  • Bảo hiểm cho các trường hợp tai nạn dẫn đến tử vong, thương tật vĩnh viễn, bỏng cấp độ 3 và hôn mê.

  • Khoản hỗ trợ hàng năm trong vòng 10 năm trong trường hợp thương tật vĩnh viễn do tai nạn.

  • 3 lựa chọn về mức bảo hiểm.