Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Bảo vệ dài lâu, voucher như ý"

02/04/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Tên chương trình khuyến mại: BẢO VỆ DÀI LÂU, VOUCHER NHƯ Ý
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/04/2024 đến hết ngày 31/07/2025 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 Bảo vệ, FWD Phụ nữ Hiện đại và FWD Điểm tựa tài chính do FWD Việt Nam phát hành.
 6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
  Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Urbox được cung cấp bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
   1. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” của FWD Việt Nam qua kênh giao dịch trực tuyến.
   2. Hợp đồng bảo hiểm có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng được phát hành thành công trong giai đoạn từ ngày 09/04/2024 đến hết 31/07/2025.
   3. Hợp đồng bảo hiểm được đăng kí thanh toán phí bảo hiểm tự động thành công bằng một (01) trong hai (02) phương thức bên dưới và đăng kí vẫn còn hiệu lực đến hết ngày 01/08/2025:
     1. Khách hàng chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm năm đầu tiên là thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm tại mục (ii) Điều 7 của Thông báo này và chọn “Đăng kí dịch vụ Đóng phí bảo hiểm định kỳ tự động bằng thẻ thanh toán quốc tế” hoặc;
     2. Đăng kí trực tiếp thông qua đường link https://hethong.fwd.com.vn/ivrweb/fee/automatic-payment trong vòng 30 ngày từ ngày hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp vào.
   4. Hợp đồng bảo hiểm tại Mục (ii) Điều 7 của Thông báo này, có đăng ký thanh toán phí bảo hiểm tự động thành công như quy định tại mục Mục (iii) Điều 7 của Thông báo này, đã hoàn tất đóng phí bảo hiểm định kỳ đến hạn của năm hợp đồng thứ 2 trong thời gian khuyến mại và phí bảo hiểm thu vào phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục 4 và đang còn hiệu lực đến ngày 01/08/2025;
   5. Tại thời điểm trao quà, Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực;
   6. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.
 8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Khách hàng đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây sẽ nhận được quà tặng như sau:
  1. P01 phiếu quà tặng trị giá tương đương 20% phí bảo hiểm năm thứ 2 của hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện tại Điều 7 bên trên (Phiếu quà tặng được làm tròn xuống đến đơn vị hàng chục nghìn đồng). Ví dụ: Khách hàng A tham gia bảo hiểm của sản phẩm FWD Bộ 3 bảo với mức phí bảo hiểm năm đầu tiên là 1.180.000 đồng, đã đăng kí thanh toán phí bảo hiểm tự động thành công cho hợp đồng bảo hiểm này và đã đóng phí bảo hiểm năm thứ 2 là 1.285.000 đồng và thỏa các điều kiện khác của thể lệ này thì khách hàng A sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 250.000 đồng, tương đương 20% của 1.285.000.
  2. Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://www.urbox.vn/
  3. Phiếu quà tặng có giá trị 12 tháng kể từ ngày phiếu được gửi cho Khách hàng.
  4. Tổng số lượng Phiếu quà tặng: tối đa là 1000 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
  5. Một khách hàng tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của chương trình này sẽ nhận được nhiều phiếu quà tặng và không cộng gộp phí bảo hiểm của nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện để quy đổi phiếu quà tặng.
  6. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.
  7. Mỗi hợp đồng chỉ được tính thưởng một lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 7,8,9 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây.
     2. Bước 2: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Mục 8 Thông báo này.
     3. Bước 3: FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất yêu cầu trong được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.
     4. Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi Phiếu quà tặng cho khách hàng qua tin nhắn SMS nếu Phiếu quà tặng là phiếu điện tử. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
   2. Bằng việc mua hợp đồng bảo hiểm và đăng kí thanh toán phí bảo hiểm tự động và thanh toán phí bảo hiểm định kỳ năm thứ 2 trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng tin nhắn SMS thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   5. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

 11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): không có
 12. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)

Bài viết liên quan