Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Thanh toán phí ngay, nhận voucher liền tay"

02/04/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Tên chương trình khuyến mại: THANH TOÁN PHÍ NGAY, NHẬN VOUCHER LIỀN TAY
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/5/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Điểm tựa Tài chính do FWD Việt Nam phát hành.
 6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
  Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Urbox được cung cấp bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân đã tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa Tài chính của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
  1. Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực và được khách hàng hoàn tất đóng phí định kỳ đến hạn của năm hợp đồng thứ 2 trong thời gian khuyến mại và phí thu vào phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại nêu tại Điều 4;
  2. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.
 8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Trong thời gian khuyến mại, mỗi Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây, tùy thuộc vào số phí bảo hiểm định kỳ đóng cho FWD Việt Nam, sẽ được tặng 01 Phiếu quà tặng, với thông tin chi tiết như sau:
  1. Phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Đối tượng nhận: Khách hàng đóng phí định kỳ cho Hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm từ 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) đến dưới 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Tổng số lượng Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ: tối đa là 250 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
  2. Phiếu quà tặng trị giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Đối tượng nhận: Khách hàng đóng phí định kỳ cho Hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến dưới 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Tổng số lượng Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ: tối đa là 500 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
  3. Phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Đối tượng nhận: Khách hàng đóng phí định kỳ cho Hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) đến dưới 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Tổng số lượng Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ: tối đa là 250 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).
  4. Phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Đối tượng nhận: Khách hàng đóng phí định kỳ cho Hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm từ 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) trở lên. Tổng số lượng Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ: tối đa là 100 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
  5. Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://urbox.vn/
  6. Phiếu quà tặng có giá trị 12 tháng kể từ ngày phiếu được gửi cho Khách hàng.
  7. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.
  8. Mỗi Hợp đồng bảo hiểm chỉ được tính thưởng một lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Trường hợp loại quà tặng tương ứng với mức phí bảo hiểm nộp vào không còn thì khách hàng sẽ KHÔNG được xét ở các mức phí khác.
 9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 7,8,9 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: Khách hàng đóng phí bảo hiểm định kỳ năm 2;
     2. Bước 2: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Mục 8 Thông báo này;
     3. Bước 3: FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian hoàn tất giao dịch ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất giao dịch sớm sẽ được ưu tiên nhận quà;
     4. FWD Việt Nam sẽ tiến hành gửi Phiếu quà tặng cho khách hàng qua bưu điện nếu là Phiếu quà tặng bằng giấy hoặc qua tin nhắn SMS nếu Phiếu quà tặng là phiếu điện tử. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
   2. Bằng việc đồng ý tham gia chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ của khách hàng đến bưu điện để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua bưu điện và/hoặc tin nhắn SMS và/hoặc email thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ email và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   5. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.
 11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): không có
 12. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)

Bài viết liên quan