Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Sống thảnh thơi chỉ với một chạm"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

FWD trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại "Sống thảnh thơi chỉ với một chạm" trên toàn quốc dành cho khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 Bảo vệ trên Ứng Dụng Ngân hàng HB Bank với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại:Từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 20/02/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước (ngoại trừ 7 tỉnh đề cập bên dưới).
Riêng 7 tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Bình Định, Hà Nam, Hưng Yên, Tiền Giang, Cần Thơ áp dụng từ ngày 13/01/2023 đến hết hết ngày 20/02/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.

2. Sản phẩm khuyến mại:
Sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ do FWD Việt Nam phát hành.

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
2000 Phiếu quà tặng xem phim CGV (Công ty Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam) hoặc do nhà cung cấp khác (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử (sau đây gọi chung là “Phiếu xem phim”).

4. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ (sau đây gọi tắt là “hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” của FWD Việt Nam qua Ứng dụng ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là HDbank).
Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian khuyến mại và hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”);
Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc;
Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” theo phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này;
Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.

5. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:
Phiếu xem phim trị giá 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ có Phí bảo hiểm từ 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) đến dưới 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Tổng số lượng Phiếu xem phim: tối đa là 1000 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
Địa chỉ sử dụng Phiếu xem phim: được ghi nhận tại đường link Hệ thống rạp CGV Cinemas (moveek.com).
Phiếu xem phim trị giá 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng):
Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ có Phí bảo hiểm từ 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) trở lên.
Tổng số lượng Phiếu xem phim: tối đa là 1000 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
Địa chỉ sử dụng Phiếu xem phim: được ghi nhận tại đường link Hệ thống rạp CGV Cinemas (moveek.com).
Điều kiện sử dụng Phiếu xem phim sẽ được hướng qua đường link https://www.cgv.vn/default/2d-all-days-online-vn.html điều kiện do Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam phát hành hoặc nhà cung cấp (nếu khác CGV) phát hành.
Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.

6. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
Tổng giá trị quà tặng tối đa là 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng).

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 4 5 6 và các thông tin dưới đây:
Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ” của FWD Việt Nam qua Ứng dụng ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là HDbank) sau đó hoàn tất các bước mua hàng.
Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Mục 5 Thông báo này.
FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.
Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi Phiếu xem phim cho khách hàng qua bưu điện nếu là Phiếu xem phim bằng giấy hoặc qua tin nhắn SMS nếu Phiếu xem phim là phiếu điện tử. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.

Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến FWD Bộ 3 bảo vệ qua ứng dụng ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là HDbank) trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ của khách hàng đến bưu điện để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua bưu điện và/hoặc tin nhắn SMS và/hoặc email thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ email và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam.
FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.

FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.

Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.

Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.

Mỗi một (01) hợp đồng bảo hiểm của khách hàng thỏa các điều kiện được quy định tại Thông báo này chỉ được nhận duy nhất một (01) quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Không áp dụng cộng gộp nhiều hợp đồng cho giá trị một (01) quà tặng.

Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)