Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Duy trì bảo vệ - An tâm cùng HDB và FWD tháng 11"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình khuyến mại: Duy trì bảo vệ - An tâm cùng HDB và FWD tháng 11.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại HDBank bao gồm các sản phẩm chính và tất cả các sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có). Chương trình này không áp dụng cho các sản phẩm Bảo hiểm tín dụng dư nợ cá nhân & các sản phẩm bán trên các kênh bán hàng trực tuyến.

3. Thời gian khuyến mại: 05/11/2022 - 30/11/2022

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do GOTIT (hoặc doanh nghiệp khác có ngành nghề kinh doanh tương tự) phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”).

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng là cá nhân và hiện là bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối HDBank và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện như sau:

  • Khách hàng đã đóng đủ phí bảo hiểm năm thứ hai cho FWD Việt Nam cho các kì phí phải thu trong giai đoạn khuyến mại và phí thu vào phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại như quy định tại mục 3 bên trên với mức phí tối thiểu là 200 ngàn đồng;
  • Khách hàng đáp ứng điều kiện khác được quy định tại thể lệ này.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Điều kiện: SYP thu được/hợp đồng trong giai đoạn khuyến mại (VNĐ)
Quà tặng/ hợp đồngGiá trị quà tặng KH thực nhận/ HĐBH (VNĐ, bao gồm thuế)
Từ 200 ngàn đồng đến dưới 20 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ100.000
Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ300.000
Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ1.000.000
Từ 100 triệu trở lên Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ1.500.000

Xem thể lệ chi tiết của CTKM.