Thông báo - Khuyến mại

Hoạt động gắn kết có tương tác "Nói lời yêu Cha"

05/06/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Đối tượng tham gia:Khách hàng là Bên mua bảo hiểm (BMBH) cá nhân và Người được bảo hiểm trong hợp đồng có BMBH là Doanh nghiệp, có tổng phí bảo hiểm quy năm (Tổng APE) của các hợp đồng có hiệu lực từ 1 triệu đồng trở lên.
2. Thời gian tương tác:Từ 10 giờ 00 – Thứ 4, ngày 05/06/2024.
3. Số lượng quà tặng:1.000 phần quà. (Mỗi Khách hàng chỉ có 01 lượt tham gia tương tác)
4. Quà tặng:Bình nước giữ nhiệt Lock & Lock Feather Light Ring LHC4244MIT 460ml (màu sắc sẽ được giao ngẫu nhiên) cùng một tấm thiệp chúc mừng Ngày của Cha.
5. Điều kiện nhận quà:1.000 Khách hàng đầu tiên tương tác và hoàn tất xác nhận thông tin.
6. Cách tương tác:Chọn câu chúc và thực hiện xác nhận thông tin nhận quà tại link tương tác.
7. Thời gian giao quà:Dự kiến trước ngày 16/06/2024.
8. Danh sách khách hàng nhận quà tặng:Danh-sach-Khach-hang-nhan-qua-tang-NLYC-050624

Lưu ý:

- Hoạt động "Nói lời yêu Cha” là một trong các hoạt động Gắn kết với khách hàng xuyên suốt năm thuộc chương trình Chăm sóc khách hàng 2024 đã được công bố trên website của FWD tại https://www.fwd.com.vn/vi/support/customer-care/.

Bài viết liên quan