Thanh toán phí ngay - Rinh ngay voucher

Nhận ngay Voucher hấp dẫn khi đóng phí năm 2

Mức phí đóng

Tặng voucher

Mức phí đóng

Tặng voucher

Từ 500K đến dưới 1 triệu

200K

Từ 1 triệu đến dưới 2 triệu

300K

Từ 2 triệu đến dưới 4 triệu

700K

Từ 4 triệu trở lên

1 triệu

Sản phẩm áp dụng

image

FWD Bộ 3 bảo vệ

image

FWD Phụ nữ hiện đại

image

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư

Điều kiện khuyến mại

Điều kiện khuyến  mại