Thông báo - Khuyến mại

Thể lệ chương trình voucher về tay đóng phí tự động ngay

25/10/2023 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 3. Sản phẩm khuyến mại: Sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Điểm tựa tài chính do FWD Việt Nam phát hành.
 4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  200 Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Got it được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Dayone hoặc phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khác do tổ chức hợp pháp khác cung cấp (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).
 5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính (sau đây gọi tắt là “hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
  1. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” của FWD Việt Nam qua các kênh giao dịch điện tử nhưng không bao gồm trường hợp khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm qua website và/hoặc ứng dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“VCB”);
  2. Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và khách hàng vẫn phải còn duy trì dịch vụ đóng phí tự động;
  3. Khách hàng hoàn tất thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ trong giai đoạn triển khai chương trình này bằng thẻ thanh toán quốc tế và phí bảo hiểm thanh toán từ 1 triệu đồng trở lên;
  4. Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và khách hàng vẫn còn duy trì dịch vụ đóng phí tự động;
  5. Khách hàng hoàn tất đăng ký chương trình đóng phí bảo hiểm tự động trong giai đoạn khuyến mại của Chương trình này;
  6. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ khuyến mại này.
  7. Khách hàng không thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại của chương trình khuyến mại tên Đóng Phí Tự Động Nhận Ngay Voucher qua trang web: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN của Ngân hàng Vietcombank được diễn ra từ ngày 25/10/2023 đến 31/12/2023.
 6. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  1. Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 5 trên đây sẽ nhận được 01 phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng/01 hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của thể lệ khuyến mại này.
  2. Tổng số lượng Phiếu quà tặng: tối đa là 200 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
  3. Một khách hàng tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của chương trình này sẽ nhận được nhiều phiếu quà tặng.
  4. Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://www.gotit.vn/.
  5. Phiếu quà tặng có giá trị 180 ngày kể từ ngày phiếu được gửi cho Khách hàng.
  6. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  7. Mỗi hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện chỉ được tính thưởng một lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
 8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 4 5 6, 7 và các thông tin dưới đây
  Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
  1. Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” với trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 5 trên đây tham gia chương trình đóng phí tự động và thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ bằng thẻ thanh toán quốc tế sau đó hoàn tất các bước tham gia chương trình.
  2. Bước 2: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Điều 6 Thông báo này.
  3. Bước 3: FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất yêu cầu trong được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.
  4. Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi Phiếu quà tặng cho khách hàng qua tin nhắn SMS. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
 9. Quy định chung:
  1. Bằng việc tham gia chương trình mua bảo hiểm và đóng phí tự động thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ bằng thẻ thanh toán quốc tế trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua tin nhắn SMS thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại cho FWD Việt Nam.
  2. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
  3. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
  4. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
  5. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
  6. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
  7. Mỗi một (01) hợp đồng bảo hiểm của khách hàng thỏa các điều kiện được quy định tại Thông báo này chỉ được nhận duy nhất một (01) quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Không áp dụng cộng gộp nhiều hợp đồng cho giá trị một (01) quà tặng.
  8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.
 10. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)
Chia sẻ