Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư mở rộng

Giải pháp bảo vệ toàn diện trước bệnh Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào, đồng thời gia tăng bảo vệ cho Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim

Kênh phân phối:

  • Qua trực tuyến iFWD
image

100% Số tiền bảo hiểm được chi trả khi phát hiện Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

image

Hỗ trợ tài chính trước các bệnh hiểm nghèo phổ biến

image

Bảo vệ tối đa đến 80 tuổi

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm

Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi sản phẩm

Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Ung thư giai đoạn đầu

100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

Tổng quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu được chi trả cho 1 Người được bảo hiểm tính trên tất cả Hợp đồng đang có hiệu lực với FWD không vượt quá 500 triệu đồng

Ung thư giai đoạn sau; hoặc

Đột quỵ; hoặc

Nhồi máu cơ tim

100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này được chi trả sau khi trừ đi quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu đã chi trả trước đó (nếu có)

Phí bảo hiểm tham khảo
Nữ
Nữ
Tuổi
Số tiền bảo hiểm (đồng)
200 triệu
300 triệu
500 triệu
Phí bảo hiểm hàng năm (đồng)
18
246.000

369.000

615.000

19

264.000

396.000

660.000

20

284.000

426.000

710.000

21

306.000

459.000

765.000

22

330.000

495.000

825.000

23

354.000

531.000

885.000

24

380.000

570.000

950.000

25

410.000

615.000

1.025.000

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Nghĩa vụ kê khai trung thực của Quý khách

Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể chấm dứt bảo hiểm và hoàn trả tổng Phí bảo hiểm tương ứng đã đóng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng sau khi trừ đi bất kỳ quyền lợi bảo hiểm đã chi trả và khoản nợ, nếu có.

Thông tin quan trọng là các thông tin mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn hoặc không chấp nhận bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 6.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


2. Thời gian cân nhắc của Hợp đồng

Quý khách có 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng lần đầu tiên để cân nhắc Hợp đồng này có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Trong thời gian này:

  • Quý khách cần kiểm tra lại toàn bộ Hợp đồng , bao gồm các thông tin của Quý khách đã kê khai trong Chứng nhận bảo hiểm, Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo các thông tin đã được ghi nhận đầy đủ và chính xác. Quý khách cần thông báo ngay cho FWD nếu thấy bất kỳ thông tin nào chưa được ghi nhận đầy đủ hay chính xác để điều chỉnh kịp thời.
  • Quý khách có thể gửi yêu cầu hủy Hợp đồng bằng văn bản cho FWD trong trường hợp quyết định không tiếp tục duy trì Hợp đồng, và nhận lại các khoản phí ban đầu đã đóng, không có lãi.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 7.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Điều kiện chi trả các Quyền lợi bảo hiểm

Quy định chung về chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm:

FWD sẽ chi trả các quyền lợi nếu:

  • Người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm bệnh được chẩn đoán bởi Bác sỹ; và
  • Bệnh không thuộc Tình trạng tồn tại trước; và
  • Các dấu hiệu, triệu chứng và việc chẩn đoán bệnh phải xảy ra (i) sau 01 năm đối với Ung thư tuyến giáp và (ii) sau 90 ngày đối với các loại Ung thư khác hoặc Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim, tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng;

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?