Giải pháp bảo vệ toàn diện trước bệnh Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào, đồng thời gia tăng bảo vệ cho Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim

Kênh phân phối:

  • Trực tuyến iFWD
image

100% Số tiền bảo hiểm được chi trả khi phát hiện Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

image

Hỗ trợ tài chính trước các bệnh hiểm nghèo phổ biến

image

Bảo vệ tối đa đến 80 tuổi

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Phí bảo hiểm tham khảo
Nữ
Nữ
Tuổi
Số tiền bảo hiểm (đồng)
200 triệu
300 triệu
500 triệu
Phí bảo hiểm hàng năm (đồng)
18
246.000

369.000

615.000

19

264.000

396.000

660.000

20

284.000

426.000

710.000

21

306.000

459.000

765.000

22

330.000

495.000

825.000

23

354.000

531.000

885.000

24

380.000

570.000

950.000

25

410.000

615.000

1.025.000

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?