Bảo vệ dễ dàng trước Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào với chi phí hợp lý

Kênh phân phối:

  • Trực tuyến iFWD
  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Vietcombank
image

100% Số tiền bảo hiểm được chi trả khi phát hiện Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

image

Mức phí bảo hiểm chỉ từ vài nghìn đồng/ngày

image

Quy trình tham gia đơn giản và hoàn toàn trực tuyến

Sản phẩm chi phí hợp lý
Quý khách có thể tham khảo phí bảo hiểm cho 1 gói bảo vệ như sau.
Gói bảo vệ 200 triệu đồng
Gói bảo vệ 200 triệu đồng
Tuổi
Phí hàng năm (VND)
Nam
Nữ
18 - 24

196.000

196.000

25 - 29

284.000

339.000

30 - 34

500.000

538.000

35 - 39

879.000

828.000

40 - 44

1.460.000

1.197.000

45 - 49

2.269.000

1.669.000

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?