Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

Bảo hiểm trước 80 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

Kênh phân phối:

 • Tư vấn tài chính
 • Ngân hàng Agribank
 • Ngân hàng HDBank
 • Ngân hàng Vietcombank
image

Bảo vệ toàn diện trước bệnh hiểm nghèo

image

Bảo vệ nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng

image

Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bệnh Ung thư theo giới tính

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)
50% Số tiền bảo hiểm
Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh)
100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

 • FWD chi trả tối đa 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu khác Loại nhau.
 • Tổng quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được chi trả tối đa tính trên tất cả các hợp đồng còn hiệu lực với FWD của mỗi người NĐBH là 250 triệu đồng cho NĐBH dưới 18 tuổi, và 500 triệu đồng cho NĐBH từ 18 tuổi trở lên.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Bảo vệ nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng
Chi trả quyền lợi 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu khác loại
Tiếp tục chi trả quyền lợi khi mắc Bệnh hiểm nghèo

Điều kiện chi trả:

 • FWD chi trả quyền lợi Bệnh hiểm nghèo sau khi đã khấu trừ quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu cùng Loại đã được chi trả trước đó
 • Tổng số tiền chi trả cho quyền lợi Bệnh hiểm nghèo và quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu không vượt quá 150% Số tiền bảo hiểm.
 • Tổng quyền lợi Bệnh hiểm nghèo được chi trả tối đa tính trên tất cả các hợp đồng còn hiệu lực với FWD trên mỗi NĐBH dưới 18 tuổi là 2,5 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bệnh ung thư phổ biến theo giới tính

Nam: Ung thư gan, Ung thư phổi, Ung thư dạ dày
Thêm 50% Số tiền bảo hiểm

Nữ: Ung thư vú, Ung thư cổ tử cung, Ung thư tử cung

Điều kiện chi trả:

 • Quyền lợi này sẽ được chi trả khi Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Ung thư giai đoạn sau và được FWD chấp thuận chi trả theo Mục 1.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm
 • Tổng số tiền chi trả cho quyền lợi bảo hiểm này và quyền lợi tại Mục 1.1.1 và Mục 1.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm không vượt quá 200% Số tiền bảo hiểm

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 150% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo;

Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo là Ung thư giai đoạn sau phổ biến theo giới tính.

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Giải thích sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.


2. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

 • Người được bảo hiểm cố ý gây thương tích cho bản thân; hoặc
 • Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm; hoặc
 • Các sự kiên gây tổn thất lớn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Muc 1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm

Quy định chung về chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm:

FWD sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm nếu:

 • Bệnh hiểm nghèo không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Người được bảo hiểm vẫn còn sống tại thời điểm Bệnh hiểm nghèo được chẩn đoán bởi Bác sĩ;
 • Các dấu hiệu, triệu chứng và chẩn đoán phải phát sinh sau 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hoặc ngày phôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất của sản phẩm hoặc ngày số tiền bảo hiểm mới có hiệu lực;
 • FWD chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 1 Bệnh hiểm nghèo có số tiền chi trả cao nhất trong trường hợp cùng 01 Tai nạn dẫn đến Người được bảo hiểm mắc nhiều hơn 01 Bệnh hiểm nghèo.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?