image

Sản phẩm chính

FWD Phụ nữ hiện đại

Kế hoạch bảo vệ do chính bạn thiết kế, cùng bạn chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thể chất, tinh thần, sắc đẹp và an tâm làm mẹ.

image

Tiên phong thị trường bảo vệ sức khỏe tinh thần và sắc đẹp phụ nữ

image

Lần đầu tiên trên thị trường bảo vệ phụ nữ trước rủi ro phổ biến

image

Hỗ trợ tài chính trước các bệnh ung thư và biến chứng thai sản thường gặp

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Chi tiết quyền lợi

Khoản chi trả

Chi tiết quyền lợi

Khoản chi trả
I. Quyền lợi cơ bản

Ung thư giai đoạn sau phổ biến ở phụ nữ bao gồm:

 1. Ung thư vú;
 2. Ung thư tử cung;
 3. Ung thư cổ tử cung;
 4. Ung thư buồng trứng;
 5. Ung thư đại tràng.

100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Ung thư giai đoạn sau không phải là tình trạng tồn tại trước;
  • Các dấu hiệu, triệu chứng và việc chẩn đoán Ung thư phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng;
  • Người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm Ung thư được chẩn đoán bởi Bác sỹ
 • Quyền lợi này sẽ được chi trả 1 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm bao gồm các năm tái tục của Hợp đồng.
 • Quyền lợi này sẽ được chi trả sau khi trừ đi các quyền lợi đã được chi trả trước đó theo Mục 2.1.2 và 2.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Điều trị trầm cảm
Điều trị ngoại trú hoặc điều trị nội trú

Chi trả chi phí điều trị thực tế, chi trả nhiều lần.
Tối đa đến 10% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Bệnh trầm cảm không phải là Tình trạng tồn tại trước;
  • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến trầm cảm, việc Điều trị ngoại trú và Điều trị nội trú do trầm cảm phải phát sinh sau 30 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng.
 • Đối với Điều trị ngoại trú, chi trả tối đa 5 lần trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa 0,5% Số tiền bảo hiểm cho mỗi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Phẫu thuật tái tạo chỉnh hình và ghép da

1. Phẫu thuật tái tạo chỉnh hình mặt do Tai nạn;

20% Số tiền bảo hiểm/ mỗi sự kiện

Tối đa lên đến 40% Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Tổn thương mặt do Tai nạn, Bỏng và Ung thư da không phải là Tình trạng tồn tại trước;
  • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến Ung thu da, việc chẩn đoán bệnh và việc ghép da do Ung thư da phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng;
  • Việc phẫu thuật được chỉ định bởi Bác sĩ và được xác định là Điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y tế
 • Quyền lợi này được chi trả 1 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm bao gồm các năm tái tục của Hợp đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

2. Ghép da do Bỏng nặng hoặc Ung thư da.

20% Số tiền bảo hiểm/ mỗi sự kiện

Tối đa lên đến 40% Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Tổn thương mặt do Tai nạn, Bỏng và Ung thư da không phải là Tình trạng tồn tại trước;
  • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến Ung thu da, việc chẩn đoán bệnh và việc ghép da do Ung thư da phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng;
  • Việc phẫu thuật được chỉ định bởi Bác sĩ và được xác định là Điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y tế
 • Quyền lợi này được chi trả 1 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm bao gồm các năm tái tục của Hợp đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

II. Quyền lợi nâng cao nhóm 1 – Phẫu thuật bệnh phổ biến ở phụ nữ

Phẫu thuật do u xơ tử cung

10% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Bệnh không phải là Tình trạng tồn tại trước;
  • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng, việc chẩn đoán bệnh và việc phẫu thuật phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày tái tục hàng năm mà Quý khách chọn tham gia thêm Quyền lợi nâng cao nhóm 1, tùy ngày nào đến sau.
 • FWD sẽ chi trả 01 lần cho mỗi sự kiện bảo hiểm trong suốt Thời hạn bảo hiểm bao gồm các năm tái tục của Hợp đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Phẫu thuật do u nang buồng trứng

10% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Bệnh không phải là Tình trạng tồn tại trước;
  • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng, việc chẩn đoán bệnh và việc phẫu thuật phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày tái tục hàng năm mà Quý khách chọn tham gia thêm Quyền lợi nâng cao nhóm 1, tùy ngày nào đến sau.
 • FWD sẽ chi trả 01 lần cho mỗi sự kiện bảo hiểm trong suốt Thời hạn bảo hiểm bao gồm các năm tái tục của Hợp đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

III. Quyền lợi nâng cao nhóm 2 – Biến chứng thai sản phổ biến

Biến chứng thai sản phổ biến bao gồm:

 1. Sẩy thai;
 2. Thai ngoài tử cung;
 3. Băng huyết sau sinh;
 4. Chửa trứng;
 5. Đông máu nội mạch lan tỏa.

20% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Biến chứng thai sản không phải là Tình trạng tồn tại trước;
  • Biến chứng thai sản phát sinh sau 270 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày tái tục hàng năm mà Quý khách chọn tham gia thêm Quyền lợi nâng cao nhóm 2, tùy ngày nào đến sau.
 • Quyền lợi này được chi trả 1 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm bao gồm các năm tái tục của Hợp đồng

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

Nghĩa vụ kê khai trung thực của Quý khách


Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể chấm dứt hợp đồng và hoàn trả tổng Phí bảo hiểm tương ứng đã đóng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng sau khi trừ đi bất kỳ quyền lợi bảo hiểm đã chi trả và Khoản nợ, nếu có.

Thông tin quan trọng là các thông tin mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn hoặc không chấp nhận bảo hiểm.


Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 6.2 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?