Với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh quyền lợi và tận hưởng những khoản lợi nhuận hấp dẫn.

  • Đầu tư linh hoạt, bảo vệ tối đa

  • Tăng trưởng ổn định, đảm bảo

  • Rút tiền trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi

  • Linh hoạt tăng giảm số tiền bảo hiểm theo nhu cầu bảo vệ.

  • Tạo dựng khoản tiết kiệm với mức lãi suất cam kết.

  • Đóng thêm phí để gia tăng khoản đầu tư hoặc rút tiền từ tài khoản hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn.