Đầu tư

Với việc đầu tư vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh quyền lợi và tận hưởng những khoản lợi nhuận hấp dẫn.

  • Quyền lợi ý nghĩa khi mắc bệnh ung thư giai đoạn sau

  • Hưởng lãi đầu tư an toàn, ổn định

  • Rút tiền trực tuyến 24/7 từ hợp đồng bảo hiểm