Với việc đầu tư vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh quyền lợi và tận hưởng những khoản lợi nhuận hấp dẫn.

  • Đầu tư linh hoạt, bảo vệ tối đa

  • Tăng trưởng ổn định, đảm bảo

  • Rút tiền trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi

  • Linh hoạt tăng giảm số tiền bảo hiểm theo nhu cầu bảo vệ.

  • Tạo dựng khoản tiết kiệm với mức lãi suất cam kết.

  • Đóng thêm phí để gia tăng khoản đầu tư hoặc rút tiền từ tài khoản hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn.