Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Vietcombank
  • Ngân hàng Nam Á
image

Bảo vệ cả gia đình trong một sản phẩm duy nhất

image

Đảm bảo bảo vệ cho con sinh trong tương lai

image

Bảo vệ toàn diện trước bệnh hiểm nghèo

Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi sản phẩm
Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% Số tiền bảo hiểm)
Quyền lợi sản phẩm
Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% Số tiền bảo hiểm)

Bố và Mẹ
(Người được bảo hiểm chính)
Các con
(Người được bảo hiểm cộng thêm)
Quyền lợi bảo vệ
Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)

50% Số tiền bảo hiểm/lần
Tối đa 500 triệu đồng/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau

50% Số tiền bảo hiểm/lần
Tối đa 250 triệu đồng/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau 

Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh)

100% Số tiền bảo hiểm/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau 

100% Số tiền bảo hiểm/lần
Tối đa 2,5 tỷ đồng/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau

Tử vong
100% Số tiền bảo hiểm
50% Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi miễn đóng phí

FWD sẽ thay Bên mua bảo hiểm tiếp tục đóng phí và tất cả các quyền lợi của sản phẩm này vẫn tiếp tục có hiệu lực khi một trong các quyền lợi sau được Công ty chi trả:

  • Hai lần quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu của bất kỳ thành viên trong gia đình; hoặc
  • Một lần quyền lợi Bệnh hiểm nghèo của bất kỳ thành viên trong gia đình; hoặc
  • Quyền lợi Tử vong của Người được bảo hiểm chính.
Quyền lợi tiết kiệm
Quyền lợi tiền mặt đón tuổi hưu
25% Số tiền bảo hiểm vào tuổi 65 của Người được bảo hiểm chính
Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
225% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ các khoản bao gồm Lãi tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng vào tuổi 80 của Người được bảo hiểm chính
Quý khách muốn tăng cường bảo vệ cho cả gia đình?
Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho Quý khách và những người thân yêu. Cùng FWD khám phá gói sản phẩm gợi ý, kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để mang lại sự bảo vệ trọn vẹn nhất cho cả gia đình.

Bố (Người được bảo hiểm chính)
Mẹ (Người được bảo hiểm chính)
Con (Người được bảo hiểm cộng thêm)

Bố (Người được bảo hiểm chính)
Mẹ (Người được bảo hiểm chính)
Con (Người được bảo hiểm cộng thêm)
FWD Cả nhà vui khỏe

FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách muốn biết thêm thông tin?