Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

FWD Cả nhà vui khỏe

Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ

Kênh phân phối:

 • Tư vấn tài chính
 • Ngân hàng Vietcombank
image

Bảo vệ cả gia đình trong một sản phẩm duy nhất

image

Đảm bảo bảo vệ cho con sinh trong tương lai

image

Bảo vệ toàn diện trước bệnh hiểm nghèo

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm

Trường hợp bảo hiểm

Khoản chi trả (% Số tiền bảo hiểm)

Bố và Mẹ

(Người được bảo hiểm chính)

Các con

(Người được bảo hiểm cộng thêm)

Quyền lợi sản phẩm

Trường hợp bảo hiểm

Khoản chi trả (% Số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi bảo vệ

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)

50% Số tiền bảo hiểm/lần
Tối đa 500 triệu đồng/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau

50% Số tiền bảo hiểm/lần
Tối đa 250 triệu đồng/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau 

Điều kiện chi trả:

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu Bệnh hiểm nghèo không thuộc Tình trạng tồn tại trước.
 • Nếu Người được bảo hiểm mắc nhiều hơn một Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và/hoặc Bệnh hiểm nghèo do cùng một Tai nạn gây ra, FWD sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho duy nhất một Bệnh hiểm nghèo có số tiền được chi trả cao nhất.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 4.1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh)

100% Số tiền bảo hiểm

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau

100% Số tiền bảo hiểm/lần

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau

Điều kiện chi trả:

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:
  • Người được bảo hiểm vẫn còn sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo;
  • Bệnh hiểm nghèo không thuộc Tình trạng tồn tại trước
 • Quyền lợi này sẽ được chi trả sau khi trừ đi Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc cùng Loại bệnh hiểm nghèo đã chi trả trước đó, nếu có.
 • Nếu Người được bảo hiểm mắc nhiều hơn một Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và/hoặc Bệnh hiểm nghèo do cùng một Tai nạn gây ra, Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho duy nhất một Bệnh hiểm nghèo có số tiền được chi trả cao nhất.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 4.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tử vong

100% Số tiền bảo hiểm

50% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

Trường hợp Người được bảo hiểm cộng thêm dưới 5 tuổi tử vong, Quyền lợi tử vong được chi trả theo tỷ lệ như sau:

Tuổi% Quyền lợi tử vong
0 tuổi20%
1 tuổi40%
2 tuổi60%
3 tuổi80%
4 tuổi trở lên100%

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 4.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi miễn đóng phí

FWD sẽ thay Bên mua bảo hiểm tiếp tục đóng phí và tất cả các quyền lợi của sản phẩm này vẫn tiếp tục có hiệu lực khi một trong các quyền lợi sau được Công ty chi trả:

 • Hai lần quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu của bất kỳ thành viên trong gia đình; hoặc
 • Một lần quyền lợi Bệnh hiểm nghèo của bất kỳ thành viên trong gia đình; hoặc
 • Quyền lợi Tử vong của Người được bảo hiểm chính.

Quyền lợi tiết kiệm

Quyền lợi tiền mặt đón tuổi hưu

25% Số tiền bảo hiểm vào tuổi 65 của Người được bảo hiểm chính

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

225% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ các khoản bao gồm Lãi tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng vào tuổi 80 của Người được bảo hiểm chính

Quý khách muốn tăng cường bảo vệ cho cả gia đình?
Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho Quý khách và những người thân yêu. Cùng FWD khám phá gói sản phẩm gợi ý, kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để mang lại sự bảo vệ trọn vẹn nhất cho cả gia đình.

Bố (Người được bảo hiểm chính)
Mẹ (Người được bảo hiểm chính)
Con (Người được bảo hiểm cộng thêm)

Bố (Người được bảo hiểm chính)
Mẹ (Người được bảo hiểm chính)
Con (Người được bảo hiểm cộng thêm)

FWD Cả nhà vui khỏe

FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do nguyên nhân (i) Người được bảo hiểm tự tử hay cố ý gây thương tích cho bản thân dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí; hoặc (ii) Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật; hoặc (iii) Các sự kiên gây tổn thất lớn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 5.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


2. Nghĩa vụ kê khai trung thực của Quý khách

Quý khách có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ này và có ý khai báo sai sự thật hoặc không khai báo các Thông tin quan trọng, Công ty sẽ có quyền chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và hoàn lại Tổng Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi sau khi trừ đi các quyền lợi bảo hiểm đã chi trả, chi phí khám, xét nghiệm y khoa, và (các) Khoản nợ, nếu có.

Thông tin quan trọng là các thông tin mà nếu biết được, Công ty đã không chấp nhận bảo hiểm hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Thời gian cân nhắc của Hợp đồng

Quý khách có thể chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, nếu có yêu cầu bằng văn bản gửi tới Công ty trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp này Công ty sẽ hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi sau khi trừ đi chi phí khám sức khỏe, nếu có, mà Công ty đã trả cho việc thẩm định rủi ro theo Hợp đồng bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Thông tin hữu ích

Quý khách muốn biết thêm thông tin?