Bảo hiểm hỗn hợp giáo dục

FWD Con vươn xa 2.0

Giải pháp bảo hiểm kết hợp tiết kiệm chu toàn kế hoạch tương lai cho con

Kênh phân phối:

 • Tư vấn tài chính
 • Ngân hàng Vietcombank
image

Hỗ trợ viện phí cho con trước các bệnh nhẹ thường gặp

image

Hỗ trợ 100% Số tiền bảo hiểm cho con trong trường hợp Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

image

Đảm bảo Quỹ học vấn 100% Số tiền bảo hiểm cho con

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi

Trường hợp được bảo hiểm
Khoản chi trả

Quyền lợi

Trường hợp được bảo hiểm
Khoản chi trả

Quyền lợi bảo vệ cho Con

Điều trị nội trú do bệnh Tay chân miệng, Sởi, hoặc Sốt xuất huyết

Hỗ trợ viện phí 0,1% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện

(Tối đa 500,000 đồng/ngày nằm viện)

Điều kiện chi trả:

FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu việc Điều trị nội trú:

 • Là Điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y tế;
 • Bệnh không thuộc tình trạng tồn tại trước;
 • Xảy ra sau 30 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất.

Quyền lợi được chi trả tối đa 10 ngày nằm viện cho mỗi bệnh trong mỗi năm hợp đồng

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Được chuẩn đoán mắc bệnh Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

Hỗ trợ tài chính 100% Số tiền bảo hiểm (Tối đa 500 triệu đồng)

Điều kiện chi trả:

FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:

 • Ung thư không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Con vẫn còn sống tại thời điểm Ung thư được chẩn đoán bởi Bác sĩ.
 • Các dấu hiệu, triệu chứng và việc chẩn đoán Ung thư phải phát sinh sau 1 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc kể từ Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất.

FWD chi trả quyền lợi này 01 lần duy nhất trong suốt Thời hạn hợp đồng

Quyền lợi bảo vệ cho Người được bảo hiểm

Bệnh hiểm nghèo (Ung thư, nhồi máu cơ tim và Đột quỵ)

50% Số tiền bảo hiểm

Miễn đóng phí. Mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo chi trả

Điều kiện chi trả:

FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu:

 • Bệnh không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Các dấu hiệu, triệu chứng của việc chẩn đoán bệnh phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất;

FWD chi trả quyền lợi này 01 lần duy nhất trong suốt Thời hạn hợp đồng

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.2.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong

200% Số tiền bảo hiểm

Miễn đóng phí. Mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo chi trả

Điều kiện chi trả:

 • FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu TTTBVV không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Quyền lợi này sẽ được chi trả sau khi khấu trừ quyền lợi Bệnh hiểm nghèo tại mục 8.1.2.1 đã được chi trả trước đó, nếu có

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.2.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tử vong do Tai nạn

300% Số tiền bảo hiểm

Miễn đóng phí. Mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo chi trả

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này sẽ được chi trả sau khi khấu trừ quyền lợi Bệnh hiểm nghèo tại mục 8.1.2.1 đã được chi trả trước đó, nếu có

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.2.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi tiết kiệm

Quỹ học vấn đảm bảo

100% Số tiền bảo hiểm được đảm bảo chi trả trước mọi rủi ro có thể xảy ra

Món quà trải nghiệm

10% Số tiền bảo hiểm – chi trả trong 2 năm (mỗi năm 5% Số tiền bảo hiểm) trước khi nhận Quyền lợi Quỹ học vấn đảm bảo

Lãi tích lũy

Hợp đồng được hưởng lãi ngay từ khi tham gia và Lãi được chi trả vào 4 năm cuối hợp đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.2

Quyền lợi gia tăng

Nhân đôi Quỹ học vấn đảm bảo trong trường hợp Bố/Mẹ (Người được bảo hiểm chính) được Công ty chấp thuận chi trả quyền lợi TTTBVV hoặc Tử vong

Chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.3

Quý khách muốn tăng cường bảo vệ cho cả gia đình?
Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho bạn và những người thân yêu. Cùng FWD khám phá gói sản phẩm gợi ý, kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để mang lại sự bảo vệ trọn vẹn nhất cho cả gia đình.

Bố (Người được bảo hiểm chính)
Mẹ
Con (Người được bảo hiểm cộng thêm)

Bố (Người được bảo hiểm chính)
Mẹ
Con (Người được bảo hiểm cộng thêm)
FWD Con vươn xa 2.0

FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0

FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0

FWD Care Bảo hiểm tử vong và thương tật

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc một trong những trường hợp (i) Người được bảo hiểm tự tử hay cố ý gây thương tích cho bản thân hoặc (ii) Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm hoặc (iii) Các sự kiên gây tổn thất lớn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


2. Nghĩa vụ kê khai trung thực của Quý khách

Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể chấm dứt bảo hiểm hoặc chấp thuận bảo hiểm với điều kiện bổ sung.

Thông tin quan trọng là các thông tin mà nếu FWD nếu biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc đã không chấp nhận bảo hiểm hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Thời gian cân nhắc của Hợp đồng

Quý khách có 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng lần đầu tiên để cân nhắc Hợp đồng này có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Trong thời gian này:

 • Quý khách cần kiểm tra lại toàn bộ Hợp đồng, bao gồm các thông tin của Quý khách đã kê khai trong Chứng nhận bảo hiểm, Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo các thông tin đã được ghi nhận đầy đủ và chính xác. Quý khách cần thông báo ngay cho FWD nếu thấy bất kỳ thông tin nào chưa được ghi nhận đầy đủ hay chính xác để điều chỉnh kịp thời.
 • Quý khách có thể gửi yêu cầu hủy Hợp đồng bằng văn bản cho FWD trong trường hợp quyết định không tiếp tục duy trì Hợp đồng, và nhận lại Khoản phí bảo hiểm ban đầu đã đóng, không có lãi, sau khi khấu trừ các chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 3.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Thông tin hữu ích

Bạn muốn biết thêm thông tin?