Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế thực tế

1

Quý khách vui lòng nộp các chứng từ sau

2

Quý khách vui lòng điền đơn theo mẫu đính kèm

3

Quý khách vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ

1

Quý khách vui lòng nộp các chứng từ sau

  1. Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã được điền thông tin đầy đủ và chính xác theo mẫu của Công ty.
  2. Các chứng từ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có), Sổ khám bệnh, Đơn thuốc, Tóm tắt hồ sơ bệnh án (nếu nằm viện Điều trị Ung thư, hoặc Cấy ghép nội tạng, hoặc có Phẫu thuật, hoặc nằm viện trên 15 ngày).
  3. Các chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế hợp lệ và hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính như bản gốc Hóa đơn thu tiền viện phí, bản gốc Hóa đơn thuốc và Bảng kê chi tiết chi phí điều trị.
  4. Các chứng từ khác, nếu có, bao gồm: Chỉ định và kết quả xét nghiệm, Biên bản tai nạn giao thông, Báo cáo kết luận điều tra, được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp Tai nạn.

Ghi chú:

  • Các chứng từ liên quan đến thanh toán sẽ được Công ty lưu giữ để làm căn cứ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
  • Trường hợp chứng từ cần phải nộp có ngôn ngữ khác với tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Bên mua bảo hiểm hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm phải tự chịu chi phí dịch thuật sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chứng thực các chứng từ đó trước khi nộp cho Công ty.
  • Ngoài các giấy tờ trên đây, Công ty có quyền yêu cầu người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cung cấp các giấy tờ hoặc bằng chứng bổ sung khác, tạo điều kiện để Công ty hoàn tất thủ tục thanh toán quyền lợi bảo hiểm.
2

Quý khách vui lòng điền đơn theo mẫu đính kèm

3

Quý khách vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ

THƯ
 • FWD đã hợp tác với Công ty TNHH Insmart là đơn vị phụ trách giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Y tế Thực tế.

  Quý khách vui lòng gửi hồ sơ (bản gốc) về địa chỉ:

  Công ty TNHH Insmart

  Miền Bắc gửi về: Tầng 25, Tòa nhà Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Miền Nam gửi về: Lầu 9, Tòa nhà Đinh Lễ, số 1 đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Quý khách vui lòng thông báo yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bằng văn bản cho Công ty trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Ghi chú:
Thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng đọc bản Quy tắc và Điều khoản hợp đồng bảo hiểm. FWD Vietnam giữ quyền điều chỉnh các yêu cầu trên đây hoặc yêu cầu thêm thông tin nhằm mục đích thẩm định giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Cần hỗ trợ?

điện thoại tư vấn về bảo hiểm nhân thọ

Muốn biết thêm?
Trò chuyện với chúng tôi