Quyền lợi bảo hiểm Trợ cấp nằm viện – chi trả theo ngày nằm viện

1

Chuẩn bị chứng từ

2

Nộp yêu cầu trực tuyến

1

Chuẩn bị chứng từ

  • Giấy ra viện (bắt buộc);
  • Giấy chứng nhận phẫu thuật (trong trường hợp có phẫu thuật);
  • Tóm tắt bệnh án/ Bản sao Hồ sơ bệnh án (trong trường hợp nằm viện trên 10 ngày, nằm viện có phẫu thuật, nằm viện tại Khoa ICU);
  • Bảng kê chi phí điều trị nội trú, Hoá đơn viện phí, Kết quả xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh (nếu có).


  Quyền lợi bảo hiểm Trợ cấp nằm viện – chi trả theo ngày nằm viện được áp dụng cho Khách hàng mua sản phẩm dưới đây:

  1. FWD CARE Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện (HS04);
  2. Bảo hiểm Trợ cấp Viện phí và Chi phí Phẫu thuật (HS01);
  3. Bảo hiểm Trợ cấp Viện phí và Chi phí Phẫu thuật (dành cho sản phẩm Liên kết chung) (HS02);
  4. Bảo hiểm Trợ cấp Viện phí do Tai nạn (HS03);
  5. Bảo hiểm Trợ cấp Viện phí và Chi phí Phẫu thuật (M507);
  6. Bảo hiểm Trợ cấp Viện phí và Chi phí Phẫu thuật (dành cho sản phẩm Liên kết chung) (M510).

2

Nộp yêu cầu trực tuyến

Ghi chú:

 • Quý khách vui lòng gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, FWD Việt Nam giữ quyền yêu cầu khách hàng bổ sung một số chứng từ cần thiết khác hoặc các chứng từ gốc (bản chính) phục vụ cho mục đích thẩm định giải quyết quyền lợi bảo hiểm được chính xác, đúng pháp luật.
 • Thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng đọc bản Quy tắc và Điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Cần hỗ trợ?