image

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

FWD Bộ đôi tài sản 2.0

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư, giúp bạn an tâm tìm kiếm tự do tinh thần và tiến gần hơn tới tự do tài chính

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Agribank
image

Tăng trưởng tài sản hướng đến mục tiêu tự do tài chính

image

Bảo vệ "tài sản vô hình" cho hành trình tự do tinh thần lên đến 380% Số tiền bảo hiểm

image

Tối đa linh hoạt và gia tăng quyền chủ động

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi
Mức chi trả
Quyền lợi
Mức chi trả

Quyền lợi bảo vệ

Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) hoặc Tử vong

100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng

Điều kiện chi trả:

FWD chỉ chi trả quyền lợi TTTBVV nếu TTTBVV không phải là Tình trạng tồn tại trước

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.1 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) hoặc Tử vong do Tai nạn

100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng + Thêm 100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này sẽ được chi trả khi FWD chấp thuận chi trả quyền lợi TTTBVV hoặc quyền lợi Tử vong theo Mục 8.1.1 hoặc 8.1.2 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.3 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tăng Số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khỏe

Mỗi 3 năm từ Năm hợp đồng thứ 4 tới Năm hợp đồng thứ 19, Số tiền bảo hiểm sẽ tự động tăng thêm bằng 15% Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng thứ 1 mà không tăng Phí bảo hiểm cơ bản và không yêu cầu thẩm định sức khỏe.

Quyền lợi đầu tư

Hưởng kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết đơn vị FWD.

• Đầu tư dễ dàng và tiện lợi với Quỹ liên kết đơn vị.

• Đa dạng lựa chọn với 6 quỹ đầu tư và 2 Công ty Quản lý Quỹ.

• Danh mục cổ phiếu chuyên biệt tiên phong thị trường, tối ưu tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

• Danh mục trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

• Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào, hoàn toàn trực tuyến.

Thưởng duy trì hợp đồng

Mỗi 3 năm từ Năm hợp đồng thứ 3 cho đến năm Hợp đồng thứ 18, bạn sẽ nhận được khoản Thưởng duy trì hợp đồng bằng 3 phần trăm (3%) giá trị bình quân của Tài khoản bảo hiểm trong 36 tháng gần nhất.

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi giai đoạn xét thưởng, các điều kiện nhận thưởng sau cần được đáp ứng:

• Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng đó; và

• Hợp đồng có hiệu lực trong suốt giai đoạn xét thưởng và tại thời điểm trả thưởng; và

• Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.2.2 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thưởng bảo vệ đặc biệt

Vào Năm hợp đồng thứ 10, thứ 15 và thứ 20, bạn sẽ nhận được khoản thưởng hoàn 100% Phí bảo hiểm rủi ro đã đóng.

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi giai đoạn xét thưởng, các điều kiện nhận thưởng sau cần được đáp ứng:

• Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng đó; và

• Hợp đồng có hiệu lực trong suốt giai đoạn xét thưởng và tại thời điểm trả thưởng; và

• Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.2.3 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Tại Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng, FWD sẽ chi trả toàn bộ Giá trị quỹ hợp đồng được xác định theo:

• Số lượng Đơn vị quỹ tại Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng; và

• Giá đơn vị quỹ tại Ngày định giá ngay sau Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi cộng thêm
Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng sẽ được đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Tài khoản bảo hiểm không đủ để chi trả Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng trong 3 năm Hợp đồng đầu tiên nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

• Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản; và

• Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm

Chi tiết vui lòng tham khảo mục 8.3 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

  • Người được bảo hiểm tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân trong 24 tháng tính từ Ngày hiệu lực hoặc đồng, hoặc Ngày khôi phục hợp đồng gần nhất
  • Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật, hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật với Người được bảo hiểm

2. Nghĩa vụ kê khai trung thực của khách hàng

Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, Quý khách phải bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có), đồng thời FWD có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả tổng phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý (nếu có).

Thông tin quan trọng là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn về tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, thu nhập mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn hoặc không chấp nhận bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2 - Quy tắc và Mục khoản của sản phẩm

3. Thời gian cân nhắc hợp đồng

Quý khách có 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng lần đầu tiên để cân nhắc Hợp đồng này có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Trong thời gian này:

  • Quý khách cần kiểm tra lại toàn bộ Hợp đồng, bao gồm các thông tin của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đã kê khai trong Chứng nhận bảo hiểm, Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo các thông tin đã được ghi nhận đầy đủ và chính xác. Quý khách cần thông báo ngay cho FWD nếu thấy bất kỳ thông tin nào chưa được ghi nhận đầy đủ hay chính xác để điều chỉnh kịp thời.
  • Quý khách có thể gửi yêu cầu hủy Hợp đồng bằng văn bản cho FWD hoặc qua các hình thức, ứng dụng điện tử do FWD cung cấp, trong trường hợp quyết định không tiếp tục duy trì Hợp đồng, và nhận lại các khoản phí ban đầu đã đóng, không có lãi, sau khi FWD đã khấu trừ các chi phí kiểm tra sức khỏe và bất kỳ khoản tiền nào FWD đã chi trả cho Bên mua bảo hiểm, nếu có.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 3.1 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quý khách muốn tăng cường bảo vệ cho cả gia đình?
Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho Quý khách và những người thân yêu. Cùng FWD khám phá gói sản phẩm gợi ý, kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để mang lại sự bảo vệ trọn vẹn nhất cho cả gia đình.

Bố
(Người được bảo hiểm)
Mẹ
Con

Bố
(Người được bảo hiểm)
Mẹ
Con

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị FWD Bộ đôi tài sản 2.0

FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0

FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0

FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Tải tài liệu sản phẩm

Thông tin hữu ích

Gợi ý sản phẩm bảo hiểm khác Quý khách có thể quan tâm

Quý khách cần thêm thông tin?