image

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư, giúp bạn an tâm tìm kiếm tự do tinh thần và tiến gần hơn tới tự do tài chính

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Tăng trưởng tài sản hướng đến mục tiêu tự do tài chính

image

Bảo vệ "tài sản vô hình" cho hành trình tự do tinh thần lên đến 380% Số tiền bảo hiểm

image

Tối đa linh hoạt và gia tăng quyền chủ động

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi
Quyền lợi
Quyền lợi
Mức chi trả
Quyền lợi
Mức chi trả

Quyền lợi bảo vệ

Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong do Tai nạn
100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng + Thêm 100% Số tiền bảo hiểm
Tăng Số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khỏe
Số tiền bảo hiểm được tăng tự động bằng 15% Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng thứ 1 và không cần thẩm định sức khỏe. Số tiền bảo hiểm mới sẽ có hiệu lực từ đầu Năm hợp đồng thứ 4, thứ 7, thứ 10, thứ 13, thứ 16 và thứ 19.
Quyền lợi đầu tư

Hưởng kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết đơn vị FWD.

- Đầu tư dễ dàng và tiện lợi với Quỹ liên kết đơn vị.

- Đa dạng lựa chọn với 6 quỹ đầu tư và 2 Công ty Quản lý Quỹ.

- Danh mục cổ phiếu chuyên biệt tiên phong thị trường, tối ưu tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

- Danh mục trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

- Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào, hoàn toàn trực tuyến.

Tìm hiểu và nắm bắt kịp thời tình hình đầu tư của quỹ tại Trang thông tin của Quỹ liên kết đơn vị FWD.

Thưởng duy trì hợp đồng
Mỗi 3 năm từ Năm hợp đồng thứ 3 cho đến năm Hợp đồng thứ 18, bạn sẽ nhận được khoản Thưởng duy trì hợp đồng bằng 3 phần trăm (3%) giá trị bình quân của Tài khoản bảo hiểm trong 36 tháng gần nhất.

Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin chi tiết về điều kiện của Thưởng duy trì hợp đồng.

Thưởng bảo vệ đặc biệt
Vào Năm hợp đồng thứ 10, thứ 15 và thứ 20, bạn sẽ nhận được khoản thưởng hoàn 100% Phí bảo hiểm rủi ro đã đóng.

Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin chi tiết về điều kiện của Thưởng bảo vệ đặc biệt.

Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng
Tại Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng, FWD sẽ chi trả toàn bộ Giá trị quỹ hợp đồng được xác định theo:
- Số lượng Đơn vị quỹ tại Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng; và
- Giá đơn vị quỹ tại Ngày định giá ngay sau Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng.
Quyền lợi cộng thêm
Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng
Trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ và đúng hạn và chưa từng rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm, hợp đồng bạn vẫn được đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Tài khoản bảo hiểm không đủ để chi trả Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.
Quý khách muốn tăng cường bảo vệ cho cả gia đình?
Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho Quý khách và những người thân yêu. Cùng FWD khám phá gói sản phẩm gợi ý, kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để mang lại sự bảo vệ trọn vẹn nhất cho cả gia đình.

Bố
(Người được bảo hiểm)
Mẹ
Con

Bố
(Người được bảo hiểm)
Mẹ
Con
FWD Bộ đôi tài sản 2.0

FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0

FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0

FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?