Gói sản phẩm

FWD Điểm tựa tài chính

Đầu tư vững vàng, tự tin tiến bước

image

Giá trị bảo vệ thiết thực

image

Đầu tư an toàn và ổn định

image

Quy trình tham gia 100% trực tuyến

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Chi tiết quyền lợi

Khoản chi trả

Chi tiết quyền lợi

Khoản chi trả

Quyền lợi bảo vệ
Ung thư giai đoạn sau

10 lần phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm hợp đồng

(Tối đa lên đến 30% Số tiền bảo hiểm)

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi Ung thư giai đoạn sau sẽ chỉ được chi trả 1 lần trong suốt Thời hạn hợp đồng. Tổng số tiền tối đa chi trả cho quyền lợi này cho 1 Người được bảo hiểm tính trên tất cả các hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đang có hiệu lực với FWD là 2 tỷ đồng

FWD sẽ chi trả quyền lợi Ung thư giai đoạn sau nếu:

 • Ung thư không phải là Tình trạng tồn tại trước; và
 • NĐBH vẫn còn sống tại thời điểm Ung thư được chẩn đoán bởi Bác sĩ; và
 • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến Ung thư và việc chẩn đoán phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc kể từ Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (đối với những Hợp đồng có khôi phục hiệu lực) hoặc ngày Số tiền bảo hiểm mới có hiệu lực (chỉ áp dụng cho phần tăng thêm)

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.1 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong

[Giá trị nào lớn hơn giữa Tài khoản bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm] + Tài khoản đầu tư thêm

Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi FWD chấp thuận chi trả Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Người được bảo hiểm tử vong

Điều kiện chi trả:

FWD chỉ chi trả quyền lợi TTTBVV nếu TTTBVV không phải là Tình trạng tồn tại trước

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.2 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Hỗ trợ thu nhập trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi

50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn ngoài độ tuổi 18 đến 60 tuổi

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này sẽ được chi trả khi FWD chấp thuận chi trả quyền lợi TTTBVV tại Mục 8.1.2

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.3 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi đầu tư
Hưởng lãi đầu tư từ Quỹ liên kết chung, không thấp hơn Lãi suất đảm bảo

Ngay từ khi tham gia, Tài khoản hợp đồng sẽ được hưởng lãi đầu tư theo kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung. Lãi suất thực tế chi trả được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất được FWD cam kết

Chi tiết vui lòng tham khảo mục 8.2.1 – Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ

Mỗi 3 năm từ Năm 3 tới Năm 18, Khách hàng sẽ nhận được khoản Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ bằng với Tỷ lệ thưởng (%) x Tổng các khoản lãi đầu tư phát sinh từ Tài khoản bảo hiểm trong giai đoạn xét thưởng

Giai đoạn xét thưởng: mỗi giai đoạn 3 năm hợp đồng liên tiếp tính từ Năm 1 đến Năm 18

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi Giai đoạn xét thưởng, các điều kiện nhận thưởng sau cần được đáp ứng:

 • Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng; và
 • Hợp đồng có hiệu lực trong suốt Giai đoạn xét thưởng và tại thời điểm trả thưởng; và
 • Quý khách không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.2.2 – Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt

Vào Năm hợp đồng thứ 10, Khách hàng được thưởng thêm 100% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp đồng thứ 1

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi Giai đoạn xét thưởng, các điều kiện nhận thưởng sau cần được đáp ứng:

 • Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng; và
 • Hợp đồng có hiệu lực trong suốt Giai đoạn xét thưởng và tại thời điểm trả thưởng; và
 • Quý khách không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.2.3 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Kết thúc thời hạn hợp đồng
Khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ giá trị Tài khoản hợp đồng vào ngày kết thúc Thời hạn hợp đồng
Quyền lợi cộng thêm
Quyền lợi Sống khỏe
Khách hàng sẽ nhận phần quà ý nghĩa chúc mừng khách hàng sống khỏe tương đương 20% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 500 triệu đồng) vào ngày kết thúc Thời hạn hợp đồng.Điều kiện chi trả:Quyền lợi được chi trả khi Quyền lợi kết thúc Thời hạn hợp đồng được chi trảChi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.3.1 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm
Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng
Trong 3 năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng của Quý khách sẽ được đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Tài khoản bảo hiểm không đủ để chi trả Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng

Điều kiện áp dụng:

Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng sẽ được áp dụng nếu trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Quý khách đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản; và
 • Quý khách không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.3.2 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khoẻ

FWD mang đến cho khách hàng quyền miễn thẩm định sức khỏe khi tăng Số tiền bảo hiểm trong các sự kiện sau:

 • Kết hôn; hoặc
 • Người được bảo hiểm có con mới sinh hoặc nhận con nuôi; hoặc
 • Con của Người được bảo hiểm bắt đầu vào học cấp 1, 2, 3 hoặc đại học

Lưu ý: Tổng Số tiền bảo hiểm gia tăng trong suốt Thời hạn hợp đồng tối đa bằng Số tiền bảo hiểm tại thời điểm tham gia nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.3.3 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tính năng linh hoạt
Rút tiền trực tuyến 24/7

Linh hoạt và chủ động trước mọi nhu cầu tài chính với tính năng rút tiền trực tuyến 24/7 hoàn toàn miễn phí với 3 bước đơn giản trên thiết bị thông minh mọi lúc, mọi nơi:

 • Bước 1: Truy cập Cổng thông tin Khách hàng - FWD Dịch vụ Trực tuyến
 • Bước 2: Nhập số tiền rút và tài khoản nhận tiền
 • Bước 3: Nhập mã xác nhận giao dịch

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)
50% Số tiền bảo hiểm
Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh)
100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

 • FWD chi trả tối đa 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu khác Loại nhau.
 • Tổng quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được chi trả tối đa tính trên tất cả các hợp đồng còn hiệu lực với FWD của mỗi người NĐBH là 250 triệu đồng cho NĐBH dưới 18 tuổi, và 500 triệu đồng cho NĐBH từ 18 tuổi trở lên.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Bảo vệ nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng
Chi trả quyền lợi 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu khác loại
Tiếp tục chi trả quyền lợi khi mắc Bệnh hiểm nghèo

Điều kiện chi trả:

 • FWD chi trả quyền lợi Bệnh hiểm nghèo sau khi đã khấu trừ quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu cùng Loại đã được chi trả trước đó
 • Tổng số tiền chi trả cho quyền lợi Bệnh hiểm nghèo và quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu không vượt quá 150% Số tiền bảo hiểm.
 • Tổng quyền lợi Bệnh hiểm nghèo được chi trả tối đa tính trên tất cả các hợp đồng còn hiệu lực với FWD trên mỗi NĐBH dưới 18 tuổi là 2,5 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bệnh ung thư phổ biến theo giới tính

Nam: Ung thư gan, Ung thư phổi, Ung thư dạ dày
Thêm 50% Số tiền bảo hiểm

Nữ: Ung thư vú, Ung thư cổ tử cung, Ung thư tử cung

Điều kiện chi trả:

 • Quyền lợi này sẽ được chi trả khi Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Ung thư giai đoạn sau và được FWD chấp thuận chi trả theo Mục 1.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm
 • Tổng số tiền chi trả cho quyền lợi bảo hiểm này và quyền lợi tại Mục 1.1.1 và Mục 1.1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm không vượt quá 200% Số tiền bảo hiểm

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tai nạn

Gãy xương

2% đến 30%

Tối đa 100%

Chấn thương cơ quan nội tạng

10% đến 20%

Hôn mê

100%

Bỏng

25% đến 100%

Thương tật vĩnh viễn

5% đến 100%

Điều kiện chi trả:

 • Trường hợp cùng 1 Tai nạn gây ra nhiều Tổn thương khác nhau: FWD sẽ chi trả quyền lợi cho tất cả các Tổn thương theo quy định tại Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm.
 • Trường hợp 1 Tai nạn gây ra 1 Tổn thương: Tổng quyền lợi chi trả không vượt quá tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp có trải qua Phẫu thuật.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 và Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tử vong

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông đường hàng không

300%

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng

200%

Tử vong do tai nạn khác

100%

Điều kiện chi trả:

Các quyền lợi đã chi trả cho trường hợp Tổn thương do Tai nạn, nếu có, sẽ được khấu trừ trước khi chi trả cho quyền lợi tử vong hoặc nhân đôi để chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tăng thêm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 và Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm

FWD sẽ chi trả gấp đôi quyền lợi tử vong trong trường hợp Người được bảo hiểm và vợ/chồng tử vong do cùng 1 tai nạn.

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này sẽ được chi trả khi FWD chấp thuận chi trả quyền lợi tử vong.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

Gói sản phẩm FWD Điểm tựa tài chính


1. Điều khoản loại trừ


FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

 • Người được bảo hiểm tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân trong 24 tháng tính từ Ngày hiệu lực hoặc đồng, hoặc Ngày khôi phục hợp đồng gần nhất
 • Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật, hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật với Người được bảo hiểm
Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 8.1.5 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.


2. Nghĩa vụ kê khai trung thực của khách hàng


Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể chấm dứt bảo hiểm hoặc chấp thuận bảo hiểm với điều kiện bổ sung.

Thông tin quan trọng là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn về tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, thu nhập mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn hoặc không chấp nhận bảo hiểm.


Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Thời gian cân nhắc hợp đồng


Quý khách có 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng lần đầu tiên để cân nhắc Hợp đồng này có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Trong thời gian này:

 • Quý khách cần kiểm tra lại toàn bộ Hợp đồng, bao gồm các thông tin của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đã kê khai trong Chứng nhận bảo hiểm, Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo các thông tin đã được ghi nhận đầy đủ và chính xác. Quý khách cần thông báo ngay cho FWD nếu thấy bất kỳ thông tin nào chưa được ghi nhận đầy đủ hay chính xác để điều chỉnh kịp thời.
 • Quý khách có thể gửi yêu cầu hủy Hợp đồng bằng văn bản cho FWD hoặc qua các hình thức, ứng dụng điện tử do FWD cung cấp, trong trường hợp quyết định không tiếp tục duy trì Hợp đồng, và nhận lại các khoản phí ban đầu đã đóng, không có lãi, sau khi FWD đã khấu trừ các chi phí kiểm tra sức khỏe và bất kỳ khoản tiền nào FWD đã chi trả cho Bên mua bảo hiểm, nếu có.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 3.1 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


Sản phẩm FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0 và Sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm Tai nạn


1. Giải thích sản phẩm


Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.


2. Điều khoản loại trừ của sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo 2.0


FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

 • Người được bảo hiểm cố ý gây thương tích cho bản thân; hoặc
 • Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm; hoặc
 • Các sự kiên gây tổn thất lớn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Muc 1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Điều khoản loại trừ của sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm Tai nạn cá nhân


FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

 • Các sự kiện gây tổn thất lớn;
 • Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật, hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật với Người được bảo hiểm.

4. Điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo 2.0


Quy định chung về chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm:

FWD sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm nếu:

 • Bệnh hiểm nghèo không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Người được bảo hiểm vẫn còn sống tại thời điểm Bệnh hiểm nghèo được chẩn đoán bởi Bác sĩ;
 • Các dấu hiệu, triệu chứng và chẩn đoán phải phát sinh sau 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hoặc ngày phôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất của sản phẩm hoặc ngày số tiền bảo hiểm mới có hiệu lực;
 • FWD chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 1 Bệnh hiểm nghèo có số tiền chi trả cao nhất trong trường hợp cùng 01 Tai nạn dẫn đến Người được bảo hiểm mắc nhiều hơn 01 Bệnh hiểm nghèo.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


5. Điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm Tai nạn cá nhân


Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tai nạn:

 • Trường hợp cùng 1 Tai nạn gây ra nhiều Tổn thương khác nhau: FWD sẽ chi trả quyền lợi cho tất cả các Tổn thương theo quy định tại Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm.
 • Trường hợp 1 Tai nạn gây ra 1 Tổn thương: Tổng quyền lợi chi trả không vượt quá tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp có trải qua Phẫu thuật.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 và Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tử vong:

Các quyền lợi đã chi trả cho trường hợp Tổn thương do Tai nạn, nếu có, sẽ được khấu trừ trước khi chi trả cho quyền lợi tử vong hoặc nhân đôi để chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tăng thêm.


Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 và Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm:

Quyền lợi này sẽ được chi trả khi FWD chấp thuận chi trả quyền lợi tử vong.


Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Thông tin hữu ích

Quý khách cần thêm thông tin?