Thay đổi đột phá về loại trừ bảo hiểm

Để mang đến cho khách hàng sự an tâm tối đa và hân hoan vui sống, FWD Vietnam đã giảm thiểu các loại trừ bảo hiểm trong tất cả các sản phẩm.

Danh mục loại trừ đã được tối giản

Quy định loại trừ mới được áp dụng cho những hợp đồng được phát hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2016. Tìm hiểu về danh mục loại trừ mới theo tên sản phẩm được thể hiện dưới đây.

Những thay đổi này có ý nghĩa gì với bạn?

Thêm bảo vệ với phí bảo hiểm không đổi

An tâm tối đa khi tham gia bảo hiểm

Được trải nghiệm không giới hạn vì những gì chưa từng được bảo hiểm, nay đã có FWD bảo hiểm

Lưu ý:
  • Vui lòng tham khảo quy tắc điều khoản sản phẩm để có thông tin chi tiết về các quy định loại trừ bảo hiểm mới.
  • SP: sản phẩm / Loại trừ: Loại trừ bảo hiểm/ Thương tật: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
  • (*) Số lượng loại trừ bảo hiểm trung bình của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường

Có thể bạn quan tâm

Tiết kiệm dễ dàng kèm nhiều khoản quyền lợi cam kết và không cam kết, đáp ứng mọi nhu cầu

Linh Hoạt 3 Trong 1 là giải pháp toàn diện, kết hợp bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư.