Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Quyền lợi thiết thực với hỗ trợ chi phí nằm viện theo ngày

image

Khoản hỗ trợ tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của việc điều trị

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi sản phẩm
Khoản chi trả
Quyền lợi sản phẩm
Khoản chi trả

Trợ cấp nằm viện hằng ngày

Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện

Tối đa 150 ngày/năm hợp đồng

Trợ cấp nằm viện hằng ngày
tại phòng chăm sóc đặc biệt (*)

5 x Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện
Tối đa 30 ngày/năm hợp đồng

Trợ cấp chi phí phẫu thuật (**)

10 x Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật

(*) Cho cùng ngày nằm viện, Công ty sẽ chỉ chi trả Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày hoặc Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày tại Phòng chăm sóc đặc biệt.

(**) Quyền lợi được chi trả 1 lần cho dù Người được bảo hiểm thực hiện nhiều phẫu thuật cho cùng 1 chấn thương hoặc 1 bệnh trong 1 lần điều trị nội trú hoặc nhiều giai đoạn cho cùng 1 phẫu thuật.

Điều kiện chi trả

FWD sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm nếu việc Điều trị nội trú hoặc Phẫu thuật của Người được bảo hiểm:

  • Là Điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y tế;
  • Không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
  • Xảy ra trong thời gian Sản phẩm bổ trợ này có hiệu lực và sau Thời gian chờ.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Giải thích sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.

2. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc một trong các trường hợp (i) Người được bảo hiểm bị nhiễm HIV, AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục theo danh mục của Bộ Y tế; hoặc (ii) Bất kỳ điều trị hay Phẫu thuật nào đối với các Bệnh lý bẩm sinh bất thường hoặc dị tật; hoặc (iii) Điều trị bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản và các biến chứng thai sản; hoặc (iv) Vật lý trị liệu hay phục hồi chức năng; hoặc (v) Điều trị nha khoa, ngoại trừ các điều trị nha khoa cần thiết do Tai nạn; hoặc (vi) Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm; hoặc (vii) Các sự kiên gây tổn thất lớn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?