Hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Quyền lợi thiết thực với hỗ trợ chi phí nằm viện theo ngày

image

Khoản hỗ trợ tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của việc điều trị

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi sản phẩm
Khoản chi trả
Quyền lợi sản phẩm
Khoản chi trả
Trợ cấp nằm viện hằng ngày
Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện

Tối đa 150 ngày/năm

Trợ cấp nằm viện hằng ngày
tại phòng chăm sóc đặc biệt (*)

5 x Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện
Tối đa 30 ngày/năm

Trợ cấp chi phí phẫu thuật (**)

10 x Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật

(*) Cho cùng ngày nằm viện, Công ty sẽ chỉ chi trả Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày hoặc Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày tại Phòng chăm sóc đặc biệt.

(**) Quyền lợi được chi trả 1 lần cho dù Người được bảo hiểm thực hiện nhiều phẫu thuật cho cùng 1 chấn thương hoặc 1 bệnh trong 1 lần điều trị nội trú hoặc nhiều giai đoạn cho cùng 1 phẫu thuật.

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?