Câu hỏi thường gặp

Quý khách có thể tham khảo giải đáp cho các câu hỏi thường gặp
  Hợp đồng bảo hiểm điện tử

  Sau khi hợp đồng được phát hành, FWD sẽ gửi Quý khách hướng dẫn nhận Hợp đồng bảo hiểm điện tử qua tin nhắn (SMS) và thư điện tử (email). Bên cạnh Hợp đồng bảo hiểm điện tử, chúng tôi sẽ gửi bản in Chứng nhận bảo hiểm đến địa chỉ đăng ký của Quý khách.

  Vui lòng tham khảo chi tiết Hành trình nhận Hợp đồng bảo hiểm.

  Việc gửi Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) điện tử giúp Khách hàng nhận được hợp đồng một cách chủ động và nhanh chóng. Hơn nữa, HĐBH điện tử cũng giúp Khách hàng dễ xem và lưu trữ tiện lợi.

  FWD Việt Nam đã đăng ký sử dụng chữ ký số và được cấp Giấy Chứng nhận sử dụng chứng thư số VNPT-CA để sử dụng chữ ký số. Hợp đồng bảo hiểm được ký bởi chữ ký số của FWD Việt Nam có đầy đủ giá trị pháp lý như Hợp đồng được ký và đóng dấu truyền thống.

  Cổng FWD Dịch vụ Trực tuyến
  Giải quyết quyền lợi bảo hiểm – câu hỏi chung
  Quyền lợi Trợ cấp nằm viện
  Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn
  Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo/Bệnh ung thư
  Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
  Dịch vụ hợp đồng
  Đóng phí bảo hiểm
  Tạm ứng tiền mặt
  Vay phí bảo hiểm tự động
  Quyền lợi hợp đồng
  Phân loại nghề nghiệp khách hàng trong thẩm định
  Lãi suất