Lãi suất đầu tư FWD Sống trọn tương lai

Từ

Đến
Lãi suất

(% năm)

Từ

Đến
Lãi suất

(% năm)

01/06/2023

khi có thông báo mới

5,80%

01/05/2023

31/05/2023

5,70%

03/04/2023

30/04/2023

5,50%