Tiết kiệm

Lên kế hoạch tiết kiệm sớm sẽ giúp bạn nhận được những khoản lời hấp dẫn về sau. Giải pháp tiết kiệm của chúng tôi rất linh hoạt và được thiết kế để luôn hỗ trợ bạn trong tương lai. Bạn hãy sống trọn hôm nay, tương lai đã có chúng tôi đảm bảo.

  • Bảo vệ cho con trước các rủi ro sức khỏe từ nhẹ đến nặng

  • Đảm bảo quỹ học vấn cho con trong tương lai

  • Bảo vệ bố/mẹ trước các rủi ro khác nhau lên đến 300% STBH