Lên kế hoạch tiết kiệm sớm sẽ giúp bạn nhận được những khoản lời hấp dẫn về sau. Giải pháp tiết kiệm của chúng tôi rất linh hoạt và được thiết kế để luôn hỗ trợ bạn trong tương lai. Bạn hãy sống trọn hôm nay, tương lai đã có chúng tôi đảm bảo.

  • Khoản tiền mặt định kỳ cam kết mỗi 4 năm.

  • Nhận khoản tiền mặt đáo hạn là số tiền bảo hiểm cộng với khoản bảo tức tích lũy.

  • Lợi ích kép: tiết kiệm đi kèm với bảo hiểm.

  • VUI xây dựng tương lai cho con.

  • AN TÂM cùng con vững bước.