Thay đổi đột phá về loại trừ bảo hiểm.

Bạn luôn ấp ủ ước mơ và hoài bão? Với sản phẩm linh hoạt này, bạn có thể đặt mục tiêu tiết kiệm trong khoảng thời gian phù hợp nhất. Cứ chuyên tâm vào những gì đang truyền cảm hứng cho bạn vì đã có Giải Pháp Tiết Kiệm 360 - bảo đảm các khoản tiền mặt định kỳ cam kết mỗi 4 năm và một khoản bảo tức khi bạn đạt mục tiêu. Sản phẩm còn bảo vệ bạn trước những rủi ro như tử vong, thương tật toàn bộ & vĩnh viễn và bệnh nặng giai đoạn cuối.

Tìm hiểu thêm

Lựa chọn thời hạn tiết kiệm từ 12, 16, 20 đến 24 năm kèm mục tiêu cụ thể, bạn sẽ nhận một khoản tiền mặt định kỳ cam kết bằng 10% số tiền bảo hiểm mỗi 4 năm. Bạn có thể nhận tiền mặt hoặc tích lũy vào hợp đồng bảo hiểm. Sản phẩm còn bảo vệ bạn trước những rủi ro như tử vong, thương tật vĩnh viễn và bệnh nặng giai đoạn cuối, để không gì có thể ngăn trở bạn chinh phục mục tiêu của mình.


Nét chính về sản phẩm
  • Các khoản tiền mặt định kỳ cam kết mỗi 4 năm và khoản tiền khi đáo hạn hợp đồng.

  • Lợi ích kép: tiết kiệm và bảo vệ gia đình bạn trước những rủi ro bất ngờ.

  • Gia tăng khoản tiết kệm với khoản bảo tức khi bạn đạt được mục tiêu đặt ra.

Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn

FWD Chăm sóc khách hàng

FWD Tư vấn

Bạn cần tư vấn?

Vui lòng nhập thông tin và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

  • Những quyền lợi sản phẩm trên được nêu rõ trong Quy tắc & Điều khoản. Vui lòng tham khảo Quy tắc & Điều khoản và Hợp đồng Bảo hiểm để biết thêm chi tiết.
Sản phẩm bổ trợ

Bước tiếp theo

Muốn biết thêm?
Trò chuyện với chúng tôi

Tải xuống Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Vừa đem lại sự tăng trưởng tài chính ổn định, vừa mang đến sự bảo vệ tối đa.

Giải pháp bảo hiểm giáo dục mới giúp con bạn luôn vững bước trong tương lai.