Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "BẢO HIỂM VỀ TAY CÓ NGAY VOUCHER"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình khuyến mại: BẢO HIỂM VỀ TAY CÓ NGAY VOUCHER.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 31/7/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Điểm tựa tài chính do FWD Việt Nam phát hành.

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do nhà cung cấp Got it, hoặc nhà cung cấp khác (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”).

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)

Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:

- Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính thông qua một trong các phương thức sau:

• Đối với sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại”: thông qua một trong các phương thức sau:

+ Tham gia qua trang web theo đường link: https://portal.fwd.com.vn/ifwd; hoặc

+ Tham gia thông qua ứng dụng di động Izion24 của Công ty cổ phần tư vấn Ideal Life; hoặc

+ Tham gia thông qua ứng dụng Digibank của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (gọi tắt và Vietcombank); hoặc

+ Tham gia thông qua ứng dụng ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là HD bank).

• Đối với sản phẩm bảo hiểm “FWD Điểm tựa tài chính”: thông qua các đường link sau đây:

https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh/?partnercd=FWDA

https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh/step-1?partnercd=BFWM

https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh/step-1?partnercd=ABAN

https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh/step-1?partnercd=BRIC

https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh?partnercd=TIDO

https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh?partnercd=MON

- Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại) kể từ ngày khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”).

- Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại);

- Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này. Phí bảo hiểm phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;

- Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:

1. 01 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng):

- Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính với Phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến dưới 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Tổng số lượng Phiếu mua hàng: tối đa là 2.600 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng).

2. 01 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng):

- Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính, với Phí bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên.

- Tổng số lượng phiếu quà tặng: tối đa là 2.140 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 1.070.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng).

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tổng giá trị quà tặng tối đa là 1.590.000.000 (Một tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng).

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 7, 8, 9 và các thông tin dưới đây:

(i) Nội dung chương trình được thực hiện như sau:

- Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” của FWD Việt Nam thông qua các phương thức quy định tại Mục 7 và hoàn tất các bước mua hàng.

- Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.

- Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Mục 8 Thông báo này.

FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.

- Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua bưu điện hoặc SMS. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.

(ii) Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính theo các phương thức đề cập ở Mục 7 trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ của khách hàng đến bưu điện để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua bưu điện và/hoặc tin nhắn SMS và/hoặc email thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ email và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam.

(iii) FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.

(iv) FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.

(v) Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.

(vi) Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.

(vii) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.

(viii) Mỗi khách hàng chỉ nhận được duy nhất một (01) quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

(ix) Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): không có

12. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)