Bảo hiểm phải dễ hiểu

Hợp đồng bảo hiểm, đọc phải hiểu ngay

Hợp đồng bảo hiểm, đọc phải hiểu ngay

Quý khách hoàn toàn có thể

image

Dễ dàng đọc hiểu hợp đồng bảo hiểm

image

Hiểu quyền lợi bảo hiểm dễ dàng

image

Nắm bắt thông tin quan trọng chuẩn xác hơn

Vì FWD đã mang đến những thay đổi sau

image

Thiết kế trực quan

image

Thông điệp rõ ràng

image

Phân chia hợp lý

Khám phá sản phẩm FWD

Sản phẩm chính
FWD Con vươn xa 2.0

Giải pháp bảo hiểm kết hợp tiết kiệm chu toàn kế hoạch tương lai cho con.

Câu chuyện thương hiệu FWD

Câu chuyện thương hiệu FWD