Chúng tôi ở đây hỗ trợ Quý khách trên hành trình sống đầy

Hỗ trợ Quý khách hết mình trong mọi vấn đề về bảo hiểm

Quý khách cần...?

Chương trình FWD Care - Chăm sóc phục hồi

Chương trình FWD Care - Chăm sóc phục hồi

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Kiểm tra quyền lợi bảo vệ của Quý khách

Kiểm tra quyền lợi bảo vệ của Quý khách

Đến chi nhánh gần nhất

Xem mạng lưới FWD trên toàn quốc.

Câu hỏi thường gặp

Thêm hỗ trợ từ FWD

Tổng đài FWD Dịch vụ Khách hàng

Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, 8:30 – 17:30. Sau giờ làm việc, vui lòng để lại tin nhắn.

Gửi thông tin liên hệ

Quý khách có thể để lại thông tin, và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

Email

Vui lòng email đến CustomerConnect.vn@fwd.com. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 1 ngày làm việc.

Sử dụng FWD Tương tác trực quan

Gọi 1800 969690 và nhấn phím 1 để kiểm tra thông tin hợp đồng, cũng như kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường…