Chương trình chăm sóc Khách hàng FWD Việt Nam

Thông tin về phân khúc Khách hàng
Tên gọi
Tổng phí bảo hiểm quy năm (Tổng APE) của các hợp đồng có hiệu lực
Tên gọi
Tổng phí bảo hiểm quy năm (Tổng APE) của các hợp đồng có hiệu lực
Sống trẻ
Từ 1 triệu đến dưới 25 triệu
Sống đẹp
Từ 25 triệu đến dưới 40 triệu
Sống vui
Từ 40 triệu đến dưới 100 triệu
Sống khỏe
Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu
Sống đầy
Từ 250 triệu trở lên

Chi tiết Quyền lợi Khách hàng theo từng phân khúc

A. Khách hàng mới trong năm 2023

 • Quyền lợi khám sức khỏe thẩm định tại nhà (*) dành cho Khách hàng tại Tp.HCM và Hà Nội.
 • Quà trị giá 500.000đ gửi tặng Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Hợp đồng.

B. Hoạt động chăm sóc thường niên áp dụng cho Khách hàng hiện hữu tham gia bảo hiểm trước ngày 01/01/2023

 • Chúc mừng sinh nhật:
  • Tin nhắn Zalo/SMS/email và cuộc gọi chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm.

  • Quà sinh nhật trị giá 1,5 triệu đồng tặng Bên mua bảo hiểm được gửi vào ngày đầu của tháng sinh nhật đối với khách hàng đã được thực hiện chọn quà (**).

  • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật (các) Người được bảo hiểm.

 • Quà cuối năm trị giá 700.000đ gửi tặng Bên mua bảo hiểm vào trước Tết Nguyên Đán.

C. Các hoạt động gắn kết (***)

Vào các dịp kỷ niệm/ngày đặc biệt trong năm như Tết Nguyên Đán, ngày của Mẹ/Cha, ngày tựu trường 05/09, Giáng Sinh & Chúc mừng năm mới…, hoặc (các) dịp cập nhật kênh thanh toán phí bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận được ZNS/SMS/email chúc mừng sự kiện hoặc cập nhật thông tin.

Ghi chú:

(*) Một số hạng mục khám sức khỏe có thể không thực hiện được tại nhà.

(**) Khách hàng sẽ được gửi tin nhắn với đường dẫn vào trang chọn quà từ ngày 10 đến hết ngày 25 của tháng trước tháng sinh nhật. Trường hợp Khách hàng chưa chọn quà trên trang chọn quà và bộ phận Chăm sóc Khách hàng FWD Việt Nam không liên lạc được, chúng tôi xin phép chỉ gửi quà tặng sau khi đã nhận được phản hồi từ Khách hàng và Tư vấn tài chính.

(***) Một số hoạt động gắn kết có thể có kèm quà tặng tùy theo từng sự kiện. Điều kiện tặng quà sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng/cập nhật thông tin. Hoạt động gắn kết được điều chỉnh/ thay đổi theo từng năm.

A. Khách hàng mới trong năm 2023

 • Quyền lợi khám sức khỏe thẩm định tại nhà (*) dành cho Khách hàng tại Tp.HCM và Hà Nội.
 • Quà trị giá 300.000đ gửi tặng Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Hợp đồng.

B. Hoạt động chăm sóc thường niên áp dụng cho Khách hàng hiện hữu tham gia bảo hiểm trước ngày 01/01/2023

 • Chúc mừng sinh nhật:
  • Tin nhắn Zalo/SMS/email và cuộc gọi chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm.

  • Quà sinh nhật trị giá 500.000đ tặng Bên mua bảo hiểm được gửi vào ngày đầu của tháng sinh nhật đối với khách hàng đã thực hiện chọn quà (**).

  • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật (các) Người được bảo hiểm.

 • Quà cuối năm trị giá 700.000đ gửi tặng Bên mua bảo hiểm vào trước Tết Nguyên Đán.

C. Các hoạt động gắn kết (***)

Vào các dịp kỷ niệm/ngày đặc biệt trong năm như Tết Nguyên Đán, ngày của Mẹ/Cha, ngày tựu trường 05/09, Giáng Sinh & Chúc mừng năm mới..., hoặc (các) dịp cập nhật kênh thanh toán phí bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận được ZNS/SMS/email chúc mừng sự kiện hoặc cập nhật thông tin.

Ghi chú:

(*) Một số hạng mục khám sức khỏe có thể không thực hiện được tại nhà.

(**) Khách hàng sẽ được gửi tin nhắn với đường dẫn vào trang chọn quà từ ngày 10 đến hết ngày 25 của tháng trước tháng sinh nhật. Trường hợp Khách hàng chưa chọn quà trên trang chọn quà và bộ phận Chăm sóc Khách hàng FWD Việt Nam không liên lạc được, chúng tôi xin phép chỉ gửi quà tặng sau khi đã nhận được phản hồi từ Khách hàng và Tư vấn tài chính.

(***) Một số hoạt động gắn kết có thể có kèm quà tặng tùy theo từng sự kiện. Điều kiện tặng quà sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng/cập nhật thông tin. Hoạt động gắn kết được điều chỉnh/ thay đổi theo từng năm.

A. Khách hàng mới trong năm 2023

 • Quà trị giá 200.000đ gửi tặng Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Hợp đồng.

B. Hoạt động chăm sóc thường niên áp dụng cho Khách hàng hiện hữu tham gia bảo hiểm trước ngày 01/01/2023

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm kèm quà tặng trị giá 300.000đ.
 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật (các) Người được bảo hiểm vào ngày sinh nhật.

C. Các hoạt động gắn kết (*)

 • Vào các dịp kỷ niệm/ngày đặc biệt trong năm như Tết Nguyên Đán, ngày của Mẹ/Cha, ngày tựu trường 05/09, Giáng Sinh & Chúc mừng năm mới..., hoặc (các) dịp cập nhật kênh thanh toán phí bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận được ZNS/SMS/email chúc mừng sự kiện hoặc cập nhật thông tin.
 • Quà tặng tri ân dành cho khách gắn bó với FWD 5 năm / 10 năm.

(*) Một số hoạt động gắn kết có thể có kèm quà tặng tùy theo từng sự kiện. Điều kiện tặng quà sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng/cập nhật thông tin. Hoạt động gắn kết được điều chỉnh/thay đổi theo từng năm.

A. Hoạt động chăm sóc thường niên áp dụng cho Khách hàng hiện hữu tham gia bảo hiểm trước ngày 01/01/2023

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm kèm quà tặng trị giá 50.000đ.
 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật (các) Người được bảo hiểm vào ngày sinh nhật.

B. Các hoạt động gắn kết (*)

 • Vào các dịp kỷ niệm/ngày đặc biệt trong năm như Tết Nguyên Đán, ngày của Mẹ/Cha, ngày tựu trường 05/09, Giáng Sinh & Chúc mừng năm mới..., hoặc (các) dịp cập nhật kênh thanh toán phí bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận ZNS/SMS/email chúc mừng sự kiện hoặc cập nhật thông tin.
 • Quà tặng tri ân dành cho khách gắn bó với FWD 5 năm / 10 năm.

(*) Một số hoạt động gắn kết có thể có kèm quà tặng tùy theo từng sự kiện. Điều kiện tặng quà sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng/cập nhật thông tin. Hoạt động gắn kết được điều chỉnh/thay đổi theo từng năm.

A. Hoạt động chăm sóc thường niên

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm.
 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật (các) Người được bảo hiểm.

B. Các hoạt động gắn kết (*)

 • Vào các dịp kỷ niệm/ngày đặc biệt trong năm như Tết Nguyên Đán, ngày của Mẹ/Cha, ngày tựu trường 05/09, Giáng Sinh & Chúc mừng năm mới..., hoặc (các) dịp cập nhật kênh thanh toán phí bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận ZNS/SMS/email chúc mừng sự kiện hoặc cập nhật thông tin.
 • Quà tặng tri ân dành cho khách gắn bó với FWD 5 năm / 10 năm.

(*) Một số hoạt động gắn kết có thể có kèm quà tặng tùy theo từng sự kiện. Điều kiện tặng quà sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng/cập nhật thông tin. Hoạt động gắn kết được điều chỉnh/thay đổi theo từng năm.

Tóm tắt các hoạt động Chăm sóc Khách hàng
Các hoạt động chăm sóc

Sống trẻ

Sống đẹp
Sống vui
Sống khỏe
Sống đầy
Các hoạt động chăm sóc

Sống trẻ

Sống đẹp
Sống vui
Sống khỏe
Sống đầy

A. Khách hàng mới trong năm 2023

Quyền lợi khám sức khỏe thẩm định tại nhà cho Khách hàng tại Tp. HCM/Hà Nội

-

-

-

Quà tặng chúc mừng khi phát hành hợp đồng

-

-

B. Hoạt động chăm sóc thường niên áp dụng cho Khách hàng tham gia bảo hiểm trước 01/01/2023

Tin nhắn Zalo/ SMS/ email chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm

Quà tặng sinh nhật Bên mua bảo hiểm

-

Tin nhắn Zalo/ SMS/ email chúc mừng sinh nhật (các) Người được bảo hiểm

Quà tặng Tết Nguyên Đán

-

-

-

C. Các hoạt động gắn kết

Tết Nguyên Đán, ngày tựu trường 05/09, sự kiện đặc biệt, (các) dịp cập nhật kênh thanh toán phí bảo hiểm

Quà tặng tri ân dành cho khách gắn bó với FWD trên mỗi hành trình 5 năm / 10 năm

-

-

-

Lưu ý

 1. Các khách hàng cá nhân có tổng phí bảo hiểm quy năm dưới 1 triệu đồng sẽ được chăm sóc theo chương trình chung của FWD Việt Nam bao gồm: tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sự kiện, cập nhật thông tin.
 2. Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ tư vấn tài chính để được hỗ trợ thông tin chương trình Chăm sóc Khách hàng (CSKH).
 3. Đối với hợp đồng chuyển nhượng Bên mua bảo hiểm (BMBH), nếu một trong những quyền lợi của chương trình CSKH đã được cung cấp cho BMBH cũ thì BMBH mới sẽ nhận quyền lợi đó từ năm tiếp theo.
 4. Trường hợp điều chỉnh hợp đồng dẫn đến tổng APE thay đổi, (các) quyền lợi liên quan cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp với APE mới.
 5. Hình thức quà tặng, loại quà tặng, các chương trình ưu đãi dịch vụ và các hoạt động gắn kết có thể thay đổi tùy từng thời điểm.
 6. Tin nhắn Zalo/SMS/email mừng sinh nhật được gửi ngay ngày sinh nhật.
 7. Quà tặng điện tử (e-gift) sẽ được gửi đến Khách hàng thông qua tin nhắn Zalo/SMS/email đã đăng ký với FWD Việt Nam.
 8. Khách hàng vui lòng cập nhật thông tin liên lạc ngay khi có sự thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin địa chỉ, số điện thoại và email.