Chương trình Chăm sóc khách hàng FWD Việt Nam

Thông tin về Phân khúc khách hàng
Tên gọi
Tổng phí bảo hiểm quy năm (Tổng APE) của các hợp đồng có hiệu lực
Tên gọi
Tổng phí bảo hiểm quy năm (Tổng APE) của các hợp đồng có hiệu lực

Đồng

Từ 1 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng

Bạc

Từ 25 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng

Titan

Từ 60 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng

Vàng

Từ 150 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng

Bạch kim

Từ 250 triệu đồng trở lên

Chi tiết Quyền lợi khách hàng theo từng phân khúc

A. Chào đón khách hàng (KH) mới (1): Quà trị giá

 • 500.000 đồng tặng Bên mua bảo hiểm (BMBH) cá nhân đạt tổng phí bảo hiểm quy năm (tổng APE) của (các) hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) có hiệu lực từ 250 triệu đến dưới 1 tỷ đồng hoặc BMBH doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 250 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

 • 3.500.000 đồng tặng BMBH cá nhân đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc BMBH doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 10 tỷ đồng trở lên.

B. Chăm sóc thường niên áp dụng cho KH hiện hữu (2)

 • Quà Chúc mừng Sinh nhật gửi tặng trong tháng sinh nhật có trị giá:

  • 1.500.000 đồng đến BMBH cá nhân/Người được bảo hiểm (NĐBH) trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 250 triệu đến dưới 1 tỷ đồng hoặc BMBH doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 250 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

  • 5.000.000 đồng đến BMBH cá nhân/NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc BMBH doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 10 tỷ đồng trở lên

 • Quà Tri ân cuối năm gửi tặng tối đa trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày 31/12/2024:

  • Trị giá 1.500.000 đồng đến BMBH cá nhân đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 250 triệu đến dưới 1 tỷ đồng hoặc BMBH doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 250 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

  • Trị giá 5.000.000 đồng đến BMBH cá nhân đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc BMBH doanh nghiệp đạt tổng APE của (các) HĐBH có hiệu lực từ 10 tỷ đồng trở lên.

C. Gắn kết với KH xuyên suốt năm

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật BMBH/NĐBH và cuộc gọi chúc mừng sinh nhật BMBH.
 • Chúc mừng/tương tác kèm quà tặng vào các ngày sự kiện (3)
 • Quà thương hiệu FWD cao cấp (Lịch và Bao lì xì cao cấp) dịp cuối năm.

Ghi chú:

(1) KH mới là BMBH lần đầu tham gia HĐBH với FWD trong năm 2024 hoặc sở hữu tất cả các HĐBH có ngày hiệu lực hợp đồng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024. Quà tặng được gửi đến KH trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hợp đồng và Hoạt động này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất.

(2) KH hiện hữu là KH sở hữu ít nhất 1 hợp đồng có hiệu lực từ 1 năm trở lên và hợp đồng này đã thanh toán đầy đủ ít nhất 1 kỳ phí định kỳ đến hạn của năm hợp đồng thứ 2.

(3) Điều kiện tặng quà tương tác sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sự kiện Tết Nguyên Đán, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, ngày Tựu trường, Giáng sinh & chúc mừng năm mới 2025.

Lưu ý:

 • Thời điểm xét điều kiện của các Hoạt động chăm sóc khách hàng:

  • Chào đón khách hàng mới: Tính đến ngày FWD gửi quà tặng.

  • Chúc mừng Sinh nhật: tính đến ngày sinh nhật của khách hàng.

  • Tặng quà Tri ân cuối năm: tính đến ngày 31/12/2024.

 • Quà sinh nhật cho NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp: được áp dụng tương tự theo từng phân khúc như BMBH cá nhân. Phân khúc của NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp được tính trên tổng APE của tất cả các HĐBH thuộc cùng một BMBH doanh nghiệp.

A. Chào đón khách hàng (KH) mới (1)

Quà trị giá 400.000 đồng tặng Bên mua bảo hiểm (BMBH) mới trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm (HĐBH).

B. Chăm sóc thường niên áp dụng cho KH hiện hữu (2)

 • Quà Chúc mừng Sinh nhật trị giá 700.000 đồng tặng BMBH cá nhân/doanh nghiệp, Người được bảo hiểm (NĐBH) trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp trong tháng sinh nhật.

 • Quà Tri ân cuối năm trị giá 1.000.000 đồng tặng BMBH cá nhân/doanh nghiệp tối đa trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày 31/12/2024.

C. Gắn kết với KH xuyên suốt năm

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật BMBH/NĐBH và cuộc gọi chúc mừng sinh nhật BMBH.
 • Chúc mừng/tương tác kèm quà tặng vào các ngày sự kiện (3)
 • Quà thương hiệu FWD cao cấp (Lịch và Bao lì xì cao cấp) dịp cuối năm.

Ghi chú:

(1) KH mới là BMBH lần đầu tham gia HĐBH với FWD trong năm 2024 hoặc sở hữu tất cả các HĐBH có ngày hiệu lực hợp đồng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024. Hoạt động này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất.

(2) KH hiện hữu là KH sở hữu ít nhất 1 hợp đồng có hiệu lực từ 1 năm trở lên và hợp đồng này đã thanh toán đầy đủ ít nhất 1 kỳ phí định kỳ đến hạn của năm hợp đồng thứ 2.

(3) Điều kiện tặng quà tương tác sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sự kiện Tết Nguyên Đán, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, ngày Tựu trường, Giáng sinh & chúc mừng năm mới 2025.

Lưu ý:

 • Thời điểm xét điều kiện của các Hoạt động chăm sóc khách hàng:

  • Chào đón khách hàng mới: Tính đến ngày FWD gửi quà tặng.

  • Chúc mừng Sinh nhật: tính đến ngày sinh nhật của khách hàng.

  • Tặng quà Tri ân cuối năm: tính đến ngày 31/12/2024.

 • Quà sinh nhật cho NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp: được áp dụng tương tự theo từng phân khúc như BMBH cá nhân. Phân khúc của NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp được tính trên tổng APE của tất cả các HĐBH thuộc cùng một BMBH doanh nghiệp.

A. Chào đón khách hàng (KH) mới (1)

Quà trị giá 300.000 đồng tặng Bên mua bảo hiểm (BMBH) mới trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm (HĐBH).

B. Chăm sóc thường niên áp dụng cho KH hiện hữu (2)

 • Quà Chúc mừng Sinh nhật trị giá 500.000 đồng tặng BMBH cá nhân/doanh nghiệp và Người được bảo hiểm (NĐBH) trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp trong tháng sinh nhật.
 • Quà Tri ân cuối năm trị giá:
  • 400.000 đồng tặng BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian tròn 5 năm
  • 1.000.000 đồng tặng BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian tròn 10 năm.
 • Lưu ý:
  • Trong trường hợp KH có nhiều hợp đồng cùng thỏa điều kiện nhận quà Tri ân cuối năm, KH sẽ nhận được 1 quà tặng với giá trị nào cao hơn.
  • Riêng năm 2024, nhân dịp triển khai chương trình Tri ân cuối năm, FWD tặng quà trị giá:
   • 400.000 đồng đến BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian từ 6-9 năm
   • 1.000.000 đồng đến BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian trên 10 năm.
 • Chương trình Chăm sóc khách hàng dành riêng cho năm 2024 (kết thúc vào cuối ngày 31/12/2024): Quà cuối năm trị giá 700.000 tặng BMBH có tổng APE của (các) hợp đồng có hiệu lực từ 100 triệu đến dưới 150 triệu đồng.

C. Gắn kết với KH xuyên suốt năm

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật BMBH/NĐBH.
 • Chúc mừng/tương tác kèm quà tặng vào các ngày sự kiện (3).

Ghi chú:

(1) KH mới là BMBH lần đầu tham gia HĐBH với FWD trong năm 2024 hoặc sở hữu tất cả các HĐBH có ngày hiệu lực hợp đồng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024. Hoạt động này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất.

(2) KH hiện hữu là KH sở hữu ít nhất 1 hợp đồng có hiệu lực từ 1 năm trở lên và hợp đồng này đã thanh toán đầy đủ ít nhất 1 kỳ phí định kỳ đến hạn của năm hợp đồng thứ 2.

(3) Điều kiện tặng quà tương tác sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sự kiện Tết Nguyên Đán, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, ngày Tựu trường, Giáng sinh & chúc mừng năm mới 2025.

Lưu ý:

 • Thời điểm xét điều kiện của các Hoạt động chăm sóc khách hàng:

  • Chào đón khách hàng mới: Tính đến ngày FWD gửi quà tặng.

  • Chúc mừng Sinh nhật: tính đến ngày sinh nhật của khách hàng.

  • Tặng quà Tri ân cuối năm: tính đến ngày 31/12/2024.

 • Quà sinh nhật cho NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp: được áp dụng tương tự theo từng phân khúc như BMBH cá nhân. Phân khúc của NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp được tính trên tổng APE của tất cả các HĐBH thuộc cùng một BMBH doanh nghiệp.

A. Hoạt động chăm sóc thường niên áp dụng cho Khách hàng (KH) hiện hữu (1)

 • Quà Tri ân cuối năm trị giá:
  • 400.000 đồng tặng Bên mua bảo hiểm (BMBH) có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian tròn 5 năm.
  • 1.000.000 đồng tặng BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian tròn 10 năm.
 • Lưu ý:
  • Trong trường hợp KH có nhiều hợp đồng cùng thỏa điều kiện nhận quà Tri ân cuối năm, KH sẽ nhận được 1 quà tặng với giá trị nào cao hơn.
  • Riêng năm 2024, nhân dịp triển khai chương trình Tri ân cuối năm, FWD tặng quà trị giá:
   • 400.000 đồng đến BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian từ 6-9 năm.
   • 1.000.000 đồng đến BMBH có hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian trên 10 năm.
 • Chương trình Chăm sóc khách hàng dành riêng cho năm 2024 (kết thúc vào cuối ngày 31/12/2024): Quà tặng điện tử/Nạp tiền điện thoại trị giá 100.000 đồng tặng vào tháng sinh nhật của BMBH cá nhân/doanh nghiệp/Người được bảo hiểm (NĐBH) trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp có tổng APE của (các) hợp đồng có hiệu lực từ 40 triệu đến dưới 60 triệu đồng.

B. Gắn kết với KH xuyên suốt năm

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật BMBH/NĐBH
 • Chúc mừng/tương tác kèm quà tặng vào các ngày sự kiện (2)

Ghi chú:

(1) Khách hàng hiện hữu là KH sở hữu ít nhất 1 hợp đồng có hiệu lực từ 1 năm trở lên và hợp đồng này đã thanh toán đầy đủ ít nhất 1 kỳ phí định kỳ đến hạn của năm hợp đồng thứ 2.

(2) Điều kiện tặng quà tương tác sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sự kiện Tết Nguyên Đán, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, ngày Tựu trường, Giáng sinh & chúc mừng năm mới 2025.

Lưu ý:

 • Thời điểm xét điều kiện của các Hoạt động chăm sóc khách hàng:

  • Tặng quà Tri ân cuối năm: tính đến ngày 31/12/2024 và được gửi tặng trong vòng 20 ngày làm việc kế tiếp;

  • Chương trình Chăm sóc khách hàng dành riêng cho năm 2024: tính đến ngày sinh nhật của khách hàng.

 • Quà sinh nhật cho NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp: được áp dụng tương tự theo từng phân khúc như BMBH cá nhân. Phân khúc của NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp được tính trên tổng APE của tất cả các HĐBH thuộc cùng một BMBH doanh nghiệp.

Gắn kết với KH xuyên suốt năm

 • Tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật Bên mua bảo hiểm (BMBH) và (các) Người được bảo hiểm (NĐBH).

 • Chúc mừng/tương tác kèm quà tặng vào các ngày sự kiện (*) Tết Nguyên Đán, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, ngày tựu trường, Giáng sinh và chúc mừng năm mới 2025: dành cho BMBH cá nhân và NĐBH trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp.

Ghi chú:

(*) Điều kiện tặng quà sẽ được thông báo ngay trên tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sự kiện/thông báo

Tóm tắt các Hoạt động chăm sóc khách hàng
Hoạt động chăm sóc khách hàng

Đồng

Bạc

Titan

Vàng

Bạch kim

Hoạt động chăm sóc khách hàng

Đồng

Bạc

Titan

Vàng

Bạch kim

A. Chào đón khách hàng mới

Tặng quà chào đón Bên mua bảo hiểm (BMBH) mới đạt phân khúc Titan – Vàng  Bạch kim

B. Chăm sóc thường niên dành cho khách hàng hiện hữu

1. Tặng quà Chúc mừng Sinh nhật: dành cho

 • BMBH cá nhân/doanh nghiệp và
 • Người được bảo hiểm (NĐBH) trong hợp đồng có BMBH là doanh nghiệp

2. Tặng quà Tri ân cuối năm đến KH là BMBH

 • Tặng hằng năm

 • Tặng theo định kỳ cho KH hợp đồng duy trì đóng phí liên tục đạt mốc thời gian tròn 5 năm hoặc 10 năm.

C. Gắn kết với khách hàng xuyên suốt năm

1. Tin nhắn SMS/Zalo/Thư điện tử chúc mừng sinh nhật BMBH và NĐBH

2. Chúc mừng/tương tác vào ngày sự kiện/dịp lễ/cuối năm/cập nhật thông tin

3. Tặng quà thương hiệu FWD cuối năm (Lịch và Bao lì xì).

Lưu ý

 1. Các khách hàng cá nhân có tổng phí bảo hiểm quy năm dưới 1 triệu đồng sẽ được chăm sóc theo chương trình chung của FWD Việt Nam bao gồm: tin nhắn Zalo/SMS/email chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sự kiện, cập nhật thông tin.
 2. Đối với hợp đồng chuyển nhượng Bên mua bảo hiểm (BMBH), nếu một trong những quyền lợi của chương trình Chăm sóc khách hàng đã được cung cấp cho BMBH cũ thì BMBH mới sẽ nhận quyền lợi đó từ năm tiếp theo.
 3. Trường hợp điều chỉnh hợp đồng dẫn đến tổng APE thay đổi, (các) quyền lợi liên quan cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp với APE mới.
 4. Hình thức quà tặng, loại quà tặng, thương hiệu quà tặng, các quà tặng ưu đãi dịch vụ và các hoạt động gắn kết có thể thay đổi tùy từng thời điểm hoặc phụ thuộc vào từng chương trình.
 5. FWD áp dụng gửi quà tặng, đường dẫn chọn/nhận quà tặng vào số điện thoại/email/địa chỉ liên hệ khách hàng đã đăng ký với FWD. Do đó, khách hàng vui lòng cập nhật thông tin liên lạc cho FWD ngay khi có sự thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin địa chỉ, số điện thoại và email.
 6. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD mà Chương trình chăm sóc khách hàng không được diễn ra như kế hoạch, FWD có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
 7. Các thay đổi/điều chỉnh (nếu có) được FWD cập nhật tại trang điện tử (website) FWD là thông báo chính thức và cập nhật mới nhất. Khách hàng vui lòng truy cập vào đường dẫn https://www.fwd.com.vn/vi/ - mục “Chương trình Chăm sóc khách hàng”.
 8. Thông tin liên hệ thắc mắc về Chương trình Chăm sóc khách hàng:
  1. Tổng đài Dịch vụ khách hàng 1800 96 96 90 (miễn cước) hoặc
  2. Hộp thư điện tử CustomerConnect.vn@fwd.com