Thông báo - Khuyến mại

Thể lệ chương trình bảo hiểm ngay, ngất ngây quà xịn

06/11/2023 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Tên chương trình khuyến mại: BẢO HIỂM NGAY, NGẤT NGÂY QUÀ XỊN
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Điểm tựa tài chính, FWD Bảo hiểm bệnh ung thư, FWD Bảo hiểm tai nạn do FWD Việt Nam phát hành.
 6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  - 20 bộ trang sức, mỗi bộ gồm 01 Vòng tay và 01 hạt charm chất liệu bạc PNJ (do Công ty TNHH MTV chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (gọi tắt là “PNJ”) sản xuất
  - 120 Tai nghe không dây bluetooth Hifi XBASS B07
  - 60 Túi cói
  - 60 Pin sạc dự phòng Remax (kèm cáp) 10000mAh 22.5W
  (sau đây gọi chung là “Quà tặng”).
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính hoặc FWD Bảo hiểm bệnh ung thư hoặc FWD Bảo hiểm tai nạn (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
  1. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Điểm tựa tài chính” hoặc “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” của FWD Việt Nam thông qua Kênh đại lý tổ chức. Việc mua sản phẩm bảo hiểm thông qua Kênh đại lý tổ chức được hiểu là khách hàng mua các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến theo đường link của từng đại lý tổ chức (là tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phù hợp quy định với pháp luật Việt Nam và có ký thỏa thuận/hợp đồng với FWD Việt Nam) được ghi nhận tại hệ thống của FWD Việt Nam.
  2. Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian khuyến mại và hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Bộ 3 Bảo vệ và FWD Bảo hiểm tai nạn) kể từ ngày khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”);
  3. Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc. Yêu cầu về việc hợp đồng bảo hiểm phải qua Thời Hạn Cân Nhắc không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Bộ 3 Bảo vệ và FWD Bảo hiểm tai nạn;
  4. Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” hoặc “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này. Phí bảo hiểm phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;
  5. Khách hàng không thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại của chương trình khuyến mại RINH DÂY CHUYỀN BẠC TỎA SÁNG CÙNG FWD theo thông báo khuyến mại số FWDVN/DC/22092023 ngày 26 tháng 9 năm 2023.
  6. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.
 8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” hoặc “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:
  1. Tai nghe không dây bluetooth Hifi XBASS B07 trị giá 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng):
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính hoặc FWD Bảo hiểm bệnh ung thư hoặc FWD Bảo hiểm tai nạn với Phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến dưới 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
   2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 60 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).
  2. 01 bộ quà tặng gồm 01 Tai nghe không dây bluetooth Hifi XBASS B07, 01 Túi Cói và Pin sạc dự phòng Remax (kèm cáp) 10000mAh 22.5W trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng):
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính hoặc FWD Bảo hiểm bệnh ung thư hoặc FWD Bảo hiểm tai nạn với Phí bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên.
   2. Tổng số lượng quà tặng (gồm Tai nghe không dây bluetooth Hifi XBASS B07, Túi Cói và Pin sạc dự phòng Remax (kèm cáp) 10000mAh 22.5W: tối đa là 60 bộ, tổng giá trị quà tặng tối đa 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng).
  3. 01 bộ trang sức chất liệu bạc do PNJ sản xuất gồm 01 Vòng tay và 01 hạt charm trị giá 945.000 đồng (Chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng):
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Điểm tựa tài chính, với Phí bảo hiểm từ 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) trở lên.
   2. Tổng số lượng quà tặng (gồm vòng tay và hạt charm): tối đa là 20 bộ, tổng giá trị quà tặng tối đa 18.900.000 đồng (Mười tám triệu chín trăm nghìn đồng).
  4. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng
 9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 78.900.000 đồng (Bảy mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng).
 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 7,8,9 và các thông tin dưới đây
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” hoặc “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư” hoặc ‘FWD Bảo hiểm tai nạn’ của FWD Việt Nam thông qua Kênh đại lý tổ chức.
     2. Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
     3. FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Mục 8 Thông báo này. FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.
     4. Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua bưu điện theo địa chỉ khách hàng kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
   2. Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính hoặc FWD Bảo hiểm bệnh ung thư hoặc FWD Bảo hiểm tai nạn theo các phương thức đề cập ở Mục 10 trên đây trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng đến bưu điện để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua bưu điện và/hoặc tin nhắn SMS thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   5. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.
 11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): không có
 12. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)
Chia sẻ