Thông báo - Khuyến mại

Thể lệ chương trình khuyến mại của bảo hiểm FWD dành cho nhân viên Agribank năm 2023

13/11/2023 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại dành cho nhân viên của Agribank khi mua sản phẩm bảo hiểm của FWD từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2023

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại Agribank bao gồm các sản phẩm chính như bên dưới và các sản phẩm bổ trợ đi kèm.

  • FWD Đón đầu thay đổi 3.0
  • Gói VIP của FWD Vững chắc tương lai

3. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hoá, dịch vụ.

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền – được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chính khách hàng và đã được khách hàng đăng kí với FWD Việt Nam.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của Agribank trong thời gian khuyến mại và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:

Bên mua bảo hiểm: là nhân viên làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (“Agribank”) và thỏa mãn đồng thời các điều kiện như sau:

  • Hợp đồng lao động còn hiệu lực tại thời điểm hoàn tất nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
  • Được các đơn vị của Agribank (Đơn vị: bao gồm Hội sở chính, Chi nhánh, Phòng giao dịch) xác nhận bằng văn bản về việc khách hàng đúng là nhân viên có hợp đồng lao động với Agribank tại thời điểm yêu cầu tham gia sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam;
  • Hồ sơ tham gia bảo hiểm của các nhân viên Agribank: ngoài các giấy tờ theo quy định chung của FWD Việt Nam khi tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho FWD Việt Nam “Giấy xác nhận” là nhân viên có hợp đồng lao động với Agribank, được ký và đóng dấu mộc đỏ của Đơn vị.

Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của khách hàng có kèm theo tối thiểu 2 sản phẩm bổ trợ/HĐBH, và tổng phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên (IP phát hành) từ 10 triệu đồng/HĐBH trở lên;

Ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày FWD Việt Nam phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại được quy định tại Mục 3;

Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đã qua Thời gian cân nhắc (thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm điện tử theo quy định của FWD Việt Nam) và vẫn còn hiệu lực tại thời điểm chốt kết quả;

Bản gốc thư xác nhận hợp lệ về việc khách hàng đồng ý sử dụng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và giao dịch điện tử (“Thư xác nhận”) được gửi thành công về FWD Việt Nam cũng như bản scan Thư xác nhận này đã được cập nhật lên hệ thống chậm nhất tại thời điểm chốt kết quả như đã đề cập tại Mục 9;

Khách hàng đáp ứng điều kiện khác được quy định tại thể lệ này.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Điều kiện:

IP phát hành/Hợp đồng bảo hiểm

Giá trị hàng hoá dùng để khuyến mại (VNĐ)

(được phân bổ trực tiếp vào Tài khoản ngân hàng của khách hàng)

Điều kiện:

IP phát hành/Hợp đồng bảo hiểm

Giá trị hàng hoá dùng để khuyến mại (VNĐ)

(được phân bổ trực tiếp vào Tài khoản ngân hàng của khách hàng)

Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu

5% * IP phát hành của hợp đồng

Từ 15 triệu đến dưới 20 triệu

10% * IP phát hành của hợp đồng

Từ 20 triệu đến dưới 25 triệu

15% * IP phát hành của hợp đồng

Từ 25 triệu trở lên

20% * IP phát hành của hợp đồng

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

9.1 Cách thức nhận thưởng:

FWD Việt Nam tiến hành thực hiện tặng quà bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chính khách hàng (cũng là Bên mua bảo hiểm) được ghi nhận tại hệ thống nhập liệu thông tin “Lead Tracking System (LTS)” của FWD Việt Nam tại thời điểm chốt kết quả.

Thời điểm tặng quà: trong tháng tiếp theo sau tháng chốt kết quả, cụ thể như được đề cập tại Mục 9.2.1

FWD Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo đến các khách hàng thỏa điều kiện tại Mục 7 của Thông báo này thông qua tin nhắn hoặc email sau khi hoàn tất việc tặng quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số tài khoản ngân hàng của khách hàng, số điện thoại và email cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được thông báo hoặc quà tặng khuyến mại do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số tài khoản, số điện thoại và email.

9.2 Quy định khác:

9.2.1 Quy định riêng

IP phát hành: Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên khi hợp đồng phát hành (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có), không bao gồm khoản đầu tư thêm).

Chỉ xét các hợp đồng được nộp và phát hành trong giai đoạn khuyến mại, vượt qua Thời hạn cân nhắc và còn hiệu lực đến thời điểm chốt kết quả.

Thời gian phát hành hợp đồng: được tính theo ngày phát hành đầu tiên của hợp đồng

Thời điểm chốt kết quả doanh số IP:

Giai đoạn phát hành

Thời điểm chốt kết quả

Thời điểm chi trả (*)

Giai đoạn phát hành

Thời điểm chốt kết quả

Thời điểm chi trả (*)

13/11/2023 – 30/11/2023

31/12/2023

31/01/2024

01/12/2023 – 31/12/2023

31/01/2024

29/02/2024

(*) Trường hợp tại thời điểm chi trả, FWD Việt Nam không thể chi trả do số tài khoản của khách hàng cung cấp không chính xác theo quy định, FWD Việt Nam sẽ thông báo bằng email/tin nhắn đến khách hàng và khách hàng cần cập nhật thông tin chính xác với FWD Việt Nam để FWD Việt Nam làm cơ sở chi trả. Thời hạn cuối cùng để khách hàng cập nhật thông tin là trước ngày 03 của tháng T+2 (trong đó T là tháng chốt kết quả). Quá thời hạn này, FWD Việt Nam sẽ xem như khách hàng từ chối nhận quà tặng và giải quyết theo quy định pháp luật.

9.2.2 Quy định chung:

Giá trị quà tặng trên đã bao gồm thuế theo quy định của Pháp luật hiện hành (nếu có).

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, FWD Việt Nam có quyền điều chỉnh, thay đổi nội dung chương trình (nếu có).

Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thể lệ Chương trình và thời gian thực tế diễn ra Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của FWD Việt Nam sau khi đã được thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam, FWD Việt Nam sẽ thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh nội dung chương trình khuyến mại hoặc chấm dứt thực hiện Chương trình trước thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

10. Tên đơn vị thực hiện khuyến mại:

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (8428) 6256 3688

Chia sẻ