Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Cùng FWD - Yêu thương trọn vẹn, an tâm mỗi ngày"

08/04/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 03/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại do FWD Việt Nam phát hành.
 5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
  BE voucher dành cho dịch vụ “Xe máy” (Bebike), “Ô tô” (Becar), beVinfast. (do Công ty Cổ phần BE Group cung cấp) sau đây gọi chung là “Quà tặng”.
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
   1. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” của FWD Việt Nam thông qua ứng dụng “be” của Công ty Cổ phần BE Group.
   2. Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực;
   3. Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” với phí bảo hiểm tối thiểu được quy định tại Điều 7 của Thể lệ này. Phí bảo hiểm phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;
   4. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ này.
 7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:
  1. 01 BE voucher với tổng trị giá 200.000 đồng, có giới hạn số lần sử dụng tối đa 04 lần, mỗi lần sử dụng không quá 50.000 đồng dành cho dịch vụ “Xe máy” (Bebike), “Ô tô” (Becar), và beVinfast.
   1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 và tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) đến dưới 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
   2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 200 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

  2. 01 BE voucher với tổng trị giá 400.000 đồng, có giới hạn số lần sử dụng tối đa 008 lần, mỗi lần sử dụng không quá 50.000 đồng dành cho dịch vụ “Xe máy” (Bebike), “Ô tô” (Becar), và beVinfast.
   1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 và tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) trở lên.
   2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 100 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
  3. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.
 8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

 9. Điều kiện sử dụng voucher
   1. Mỗi voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn tiền/trả tiền thừa.
   2. Khách hàng phải sử dụng (nhập Mã voucher) hợp lệ trước khi sử dụng Dịch Vụ thông qua ứng dụng Be.
   3. Áp dụng cho phương thức thanh toán Dịch Vụ: thanh toán bằng tiền mặt, bằng thẻ ngân hàng (giao dịch thanh toán trực tuyến tự động) và các ví điện tử tích hợp trong ứng dụng Be.
   4. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của Công ty Cổ phần Be Group cùng thời gian, cùng chuyến xe; không cộng dồn giá trị các voucher.
   5. Khách hàng phải thanh toán số tiền còn lại (nếu có) sau khi đã sử dụng voucher.
   6. Voucher có thời hạn sử dụng 90 ngày kể từ ngày kích hoạt Voucher. Khách hàng có thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày FWD gửi voucher qua SMS cho khách hàng, để kích hoạt voucher. Ngày hết hạn kích hoạt voucher chính xác sẽ được gửi trong SMS trả thưởng kèm link hướng dẫn kích hoạt để sử dụng. Quá thời hạn kích hoạt và/hoặc thời hạn sử dụng mà Voucher không được kích hoạt hay sử dụng thì sẽ không còn hiệu lực sử dụng.
   7. Các điều kiện khác (nếu có) theo quy định bởi Công ty Cổ phần Be Group.
 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 7, 8, 9 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” của FWD Việt Nam thông qua ứng dụng “be” của Công ty Cổ phần BE Group.
     2. Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
     3. Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Điều 7 Thể lệ này.
     4. Bước 4: FWD Việt Nam sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua tin nhắn SMS. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
   2. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua tin nhắn SMS do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   5. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   8. Mỗi hợp đồng chỉ nhận được duy nhất một (01) phần quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
   9. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

 11. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng:
  1. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam.
  2. Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90

Bài viết liên quan