Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Năm tháng rực rỡ cùng FWD"

14/05/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: NĂM THÁNG RỰC RỠ CÙNG FWD

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Điểm tựa tài chính”, “FWD Bảo hiểm tai nạn”, “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư mở rộng” và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đi kèm (nếu có) của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FWD Việt Nam”).

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/05/2024 đến 31/07/2024.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại:
Chương trình khuyến mại mang tính may rủi (Quay số may mắn trúng thưởng thông qua chương trình máy tính quay số của FWD Việt Nam)

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 2 của Thông báo này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:

– Khách hàng là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” hoặc “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư mở rộng” của FWD Việt Nam được phân phối thông qua các kênh giao dịch điện tử.

– Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Điểm tựa tài chính” của FWD Việt Nam thông qua Kênh Đại lý, Kênh đại lý tổ chức và Kênh Bảo hiểm số. Việc mua sản phẩm bảo hiểm thông qua Kênh Đại lý/Kênh đại lý tổ chức và Kênh bảo hiểm số được hiểu là khách hàng mua sản phẩm “FWD Điểm tựa tài chính” theo đường link của từng đại lý bảo hiểm cá nhân hoặc đường link của từng đại lý tổ chức (đại lý bảo hiểm cá nhân và đại lý tổ chức là chủ thể hoạt động đại lý bảo hiểm phù hợp quy định với pháp luật Việt Nam và có hợp đồng đại lý còn hiệu lực với FWD Việt Nam) và được ghi nhận tại hệ thống của FWD Việt Nam.

– Khách hàng là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Bảo hiểm tai nạn”, “FWD Điểm tựa tài chính” của FWD Việt Nam thông qua trang web: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN hoặc qua ngân hàng số VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank;

– Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian khuyến mại và hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Bộ 3 Bảo vệ, FWD Bảo hiểm tai nạn) kể từ ngày khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”);

– Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng có phí bảo hiểm thực thu năm đầu từ 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) trở lên; Phí bảo hiểm thực thu năm đầu khi hợp đồng phát hành (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có), không bao gồm phí đóng thêm của các hợp đồng thỏa điều kiện.

– Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc. Yêu cầu về việc hợp đồng bảo hiểm phải qua Thời Hạn Cân Nhắc không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Bảo hiểm tai nạn;

– Khách hàng nhận được mã số dự thưởng (MSDT) hợp lệ theo quy định của FWD Việt Nam; và

– Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại văn bản Đăng ký thực hiện khuyến mại này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Đơn vị tính

Trị giá mỗi giải thưởng đã bao gồm VAT (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ) (đã bao gồm VAT)

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Đơn vị tính

Trị giá mỗi giải thưởng đã bao gồm VAT (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ) (đã bao gồm VAT)

01 Giải đặc biệt

Xe máy Vespa sprint 125cc

Chiếc

82.000.000

1

82.000.000

01 Giải nhất

Điện thoại iPhone 15 Pro Max 256GB

Cái

30.000.000

1

30.000.000

02 Giải nhì

Bộ 03 máy massage Phillips bao gồm:

- 01 máy massage cổ vai gáy PHILIPS 3522

- 01 máy massage lưng PHILIPS 4501

- 01 máy massage mắt PHILIPS 2702

Bộ

10.500.000

2

21.000.000

03 Giải ba

Chỉ vàng nhẫn trơn PNJ 999.9

Chỉ

7.500.000

3

22.500.000

05 Giải tư

Đồng hồ Garmin Forerunner 55

Cái

5.300.000

5

26.500.000

Tổng cộng

182.000.000

Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu đồng

Lưu ý:

– Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến: 1,2%

– Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

– Giá trị giải thưởng nêu trên là giá trị ước tính dựa trên cơ sở giá niêm yết trên website của nhà cung cấp hàng hóa tại thời điểm FWD Việt Nam được phê duyệt triển khai chương trình quà tặng. Tổng giá trị thực tế được căn cứ theo hợp đồng/thỏa thuận được ký kết bởi FWD Việt Nam và nhà cung cấp.

– Đối với giải thưởng là xe máy Vespa Sprint 125cc, giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:

– Với mỗi Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng quy định tại Điều 6 nêu trên, khách hàng sẽ được FWD Việt Nam cấp một (01) Mã dự thưởng để tham gia quay thưởng theo quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 của Thể lệ này. Mã số dự thưởng cũng chính là số hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của khách hàng (“MSDT”). Các MSDT này được dùng để tham gia chương trình quay số:

– Với mỗi Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng quy định tại Điều 6 nêu trên, khách hàng sẽ được FWD Việt Nam cấp một (01) Mã dự thưởng để tham gia quay thưởng theo quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 của Thể lệ này. Mã số dự thưởng cũng chính là số hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của khách hàng (“MSDT”). Các MSDT này được dùng để tham gia chương trình quay số:

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

– FWD Việt Nam sẽ thông báo MSDT cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS đến số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hoặc số điện thoại khách hàng cập nhật gần nhất cho FWD Việt Nam. Tin nhắn SMS sẽ hiển thị dưới tên thương mại “FWD Vietnam”.

– Thời gian thông báo MSDT: trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 24/08/2024, dựa trên số liệu Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng điều kiện của chương trình.

– MSDT là một dãy ký tự gồm 8 chữ số và chính là số Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng điều kiện quy định tại mục 6 nêu trên của khách hàng. Mỗi MSDT là duy nhất và mỗi giải thưởng chỉ tương ứng với một MSDT duy nhất.

– Nội dung tin nhắn SMS gửi đến khách hàng theo mẫu sau:

“Chuc mung Quy khach <Ten day du> nhan duoc ma du thuong la <MSDT> tu CT NAM THANG RUC RO CUNG FWD. Tong dai ho tro 1800969690. Tran trong.”

– Tổng MSDT dự kiến được cấp trong thời gian khuyến mại: 10.000 MSDT.

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

– Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT được FWD gửi đến khách hàng thông qua tin nhắn SMS quy định tại mục 8.2.

– Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại cho FWD Việt Nam. FWD Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông báo MSDT từ FWD do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại.

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

– Toàn bộ MSDT là số của các hợp đồng của các khách hàng thỏa điều kiện tại Mục 6 trên đây sẽ được tập hợp để tham gia quay số theo thời gian (dự kiến) vào ngày 26/08/2024.

– Cách thức xác định trúng thưởng: việc xác định MSDT sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên thông qua chương trình máy tính quay số và được tổ chức trực tiếp và toàn bộ quá trình quay số sẽ được ghi hình. Ngoài ra, nếu khách hàng không thể tham gia trực tiếp, FWD Việt Nam sẽ gửi đường link trực tuyến qua ứng dụng Zoom cho khách hàng có thể tham dự. Sau khi chương trình kết thúc, FWD Việt Nam sẽ đăng tải Video và kết quả quay thưởng lên Website của FWD Việt Nam.

– Địa điểm xác định trúng thưởng: Trụ sở FWD Việt Nam tại Lầu 11, Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của đại diện FWD Việt Nam, đại diện khách hàng và các khách mời khác (nếu có).

– Tổng số lần quay: có 12 lượt quay số mỗi lượt tương ứng 1 giải, lượt quay đầu tiên bắt đầu từ giải tư và kết thúc là giải đặc biệt.

Cách thức xác định MSDT trúng thưởng: Việc xác định MSDT trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên thông qua chương trình máy tính quay số của FWD Việt Nam. Mã số trúng thưởng sẽ được xác định theo số may mắn đầu tiên và duy nhất tương ứng với giải thưởng.

– Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của đại diện các bên chứng kiến (FWD Việt Nam và đại diện khách hàng).

– FWD Việt Nam sẽ thực hiện trả thưởng tối đa không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. FWD Việt Nam sẽ trao giải dưới hình thức gửi bưu điện hoặc trao trực tiếp (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Nếu hết thời hạn này mà FWD Việt Nam không thể liên hệ với khách hàng theo thông tin liên hệ của khách hàng đang được ghi nhận trong hệ thống của FWD Việt Nam thì FWD Việt Nam sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

8.5 Thông báo trúng thưởng:

Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, FWD Việt Nam sẽ gửi tin nhắn SMS (hiển thị dưới tên thương mại “FWD Vietnam”) qua số điện thoại đăng ký với FWD Việt Nam và email từ hòm mail DigitalCommerce.vn@fwd.com qua email khách hàng đăng ký mua bảo hiểm để thông báo kết quả khách hàng trúng thưởng.

– FWD Việt Nam cũng sẽ thông báo thông tin khách hàng trúng thưởng trên website của FWD Việt Nam tại link: https://www.fwd.com.vn/.

– Thời gian thông báo chậm nhất là 30/08/2024

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

– Cách thức trao thưởng: Gửi qua bưu điện hoặc trao trực tiếp tại văn phòng FWD Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tùy theo yêu cầu của khách hàng được gửi bằng email khách hàng đăng ký với FWD Việt Nam đến địa chỉ email sau của FWD Việt Nam: DigitalCommerce.vn@fwd.com.

– Thủ tục trao thưởng: Trong vòng 3 ngày kể từ khi FWD Việt Nam gửi tin nhắn SMS để thông báo kết quả khách hàng trúng thưởng, FWD Việt Nam sẽ liên hệ với khách hàng bằng cách gọi điện thoại (từ số điện thoại FWD Việt Nam: 1800969690) cho khách hàng theo số điện thoại khách hàng đã đăng ký với FWD Việt Nam để xác nhận danh tính chi tiết và hướng dẫn khách hàng gửi email đến địa chỉ DigitalCommerce.vn@fwd.com nhằm xác nhận phương thức nhận thưởng là trực tiếp hay qua đường bưu điện. Trong thời gian 2 ngày, kể từ ngày FWD liên hệ với khách hàng qua điện thoại, khách hàng cần gửi email đến DigitalCommerce.vn@fwd.com để xác nhận cách thức nhận thưởng là trực tiếp hay qua đường bưu điện.Theo đó:

Nếu khách hàng xác nhận nhận giải thưởng trực tiếp tại văn phòng FWD Việt Nam: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày khách hàng gửi email xác nhận đến email của FWD Việt Nam, khách hàng cần đến trụ sở chính của FWD Việt Nam tọa lạc tại Tầng 11, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh để nhận thưởng. Khi nhận thưởng khách hàng phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau:

1. Tin nhắn thông báo MSDT từ FWD Việt Nam

2. Tin nhắn thông báo kết quả trúng thưởng do FWD Việt Nam gửi;

3. Email xác nhận của khách hàng.

Bản gốc hoặc bản sao chứng thực còn trong thời hạn 06 tháng của giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

– Trong trường hợp này, khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào biên bản bàn giao quà tặng.

Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN từ việc nhận thưởng, FWD Việt Nam sẽ hỗ trợ kê khai và nộp thuế TNCN thay cho khách hàng trúng thưởng. Khách hàng sẽ chuyển khoản Thuế TNCN cho FWD Việt Nam đến thông tin tài khoản và nội dung như sau:

• Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

• Số tài khoản: 90258623101

• Tại ngân hàng: STANDARD CHARTERED BANK – HCM

• Nội dung: “Tên KH” + “Nop Thue TNCN trung thuong chuong trinh “NAM THANG RUC RO CUNG FWD”

– Khách hàng chịu trách nhiệm ký trên các văn bản cần thiết quan đến việc FWD Việt Nam hỗ trợ kê khai và nộp thuế TNCN thay cho khách hàng.

Nếu khách hàng xác nhận nhận thưởng qua đường bưu điện: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày khách hàng gửi email xác nhận cách thức nhận thưởng đến FWD Việt Nam, khách hàng cần sử dụng địa chỉ email đã đăng ký với FWD Việt Nam để cung cấp cho FWD Việt Nam (gửi đến địa chỉ email: DigitalCommerce.vn@fwd.com) các văn bản/hình ảnh sau:

1. Ảnh chụp 2 mặt bản gốc CMND/Căn cước công dân của khách hàng hoặc ảnh chụp bản gốc hộ chiếu của khách hàng;

2. Tin nhắn thông báo MSDT từ FWD Việt Nam

3. Ảnh chụp màn hình tin nhắn/ email thông báo trúng thưởng do FWD Việt Nam gửi;

4. Email xác nhận của khách hàng.

5. Thông tin mã số thuế cá nhân (nếu có).

6. Hình ảnh chuyển khoản Thuế TNCN

– Sau khi FWD Việt Nam nhận được văn bản, hình ảnh như nêu trên từ email của khách hàng, FWD Việt Nam sẽ kiểm tra và nếu các văn bản, hình ảnh được khách hàng cung cấp đều hợp lệ, FWD Việt Nam sẽ tiến hành chuyển quà tặng qua bưu điện theo thông tin cá nhân (Số điện thoại, địa chỉ liên lạc) được khách hàng đăng ký với FWD Việt Nam. Thời gian tối đa để gửi quà là 7 ngày kể từ khi FWD nhận được email của khách hàng về việc cung cấp các văn bản/hình ảnh như liệt kê bên trên.

– Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào phiếu báo phát theo mẫu của bưu điện. Bưu điện sẽ không phát quà nếu kiểm tra và xác định khách hàng có số CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu KHÔNG trùng khớp với thông tin đã đăng ký với FWD Việt Nam.

– Các chi phí liên quan đến việc vận chuyển quà tặng (nếu có) sẽ do FWD Việt Nam chịu trách nhiệm thanh toán.

– Trường hợp (i) khách hàng không gửi email để xác nhận về cách thức nhận thưởng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày FWD Việt Nam liên hệ với khách hàng qua điện thoại hoặc (ii) khách hàng không đến nhận thưởng trực tiếp trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng gửi email đến FWD Việt Nam để xác nhận cách thức nhận thưởng; hoặc (iii) trong trường hợp khách hàng lựa chọn nhận thưởng qua đường bưu điện nhưng khách hàng không gửi email cho FWD Việt Nam trong thời hạn 05 ngày để cung cấp các hình ảnh, văn bản theo yêu cầu bên trên thì giải thưởng của khách hàng khi đó sẽ được xem là không có người nhận thưởng và được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải xuất trình đầy đủ những giấy tờ trên của khách hàng trúng thưởng và xuất trình thêm các văn bản: (i) bản gốc/bản sao y giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước của mình; và (ii) bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/chứng thực theo quy định của Pháp luật. Người nhận thay sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào biên bản bàn giao quà tặng.

– Khách hàng cần cung cấp chính xác các thông tin cá nhân cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được thông báo, quà tặng do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn thông tin cá nhân. Bằng việc đồng ý tham gia chương trình này, khách hàng hiểu và đồng ý để FWD Việt Nam cung cấp thông tin của khách hàng cho bưu điện để thực hiện vận chuyển giải thưởng cho khách hàng.

– Thời hạn kết thúc trao thưởng: FWD Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng tối đa trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Nếu hết thời hạn này mà FWD Việt Nam không thể liên hệ với khách hàng theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và đang được ghi nhận trong hệ thống của FWD Việt Nam thì FWD Việt Nam sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Gía trị giải thưởng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế/ phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Khách hàng trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành và các loại thuế/ phí khác theo quy định của pháp luật phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày FWD thông báo kết quả. Giá trị thuế thu nhập cá nhân khách hàng nộp sẽ căn cứ vào hóa đơn mua hàng hóa mà FWD sẽ gửi cho khách hàng qua email sau đó khách hàng gửi chứng từ nộp tiền thuế của người trúng thưởng vào tài khoản FWD qua email DigitalCommerce.vn@fwd.com. Nếu hết thời hạn quy định trên mà khách hàng không thực hiện nộp nghĩa vụ nộp thuế thì xem như khách hàng từ chối nhận quà và FWD Việt Nam sẽ thực hiện trích 50% giá trị quà tặng đố nộp vào Ngân sách Nhà nước.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800969690 (FWD)

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

– FWD Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên website chính thức của FWD Việt Nam tại link https://www.fwd.com.vn/ trong vòng 45 ngày kể ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

– Bằng việc đồng ý tham gia chương trình khách hàng hiểu và đồng ý để FWD Việt nam sử dụng mã dự thưởng, họ tên, 5 số cuối CMND/CCCD và tỉnh/thành phố trong địa chỉ liên hệ của khách hàng đã đăng ký với FWD Việt Nam cho mục đích thông báo thông tin trúng thưởng trên website của FWD Việt Nam và các phương tiện truyền thông.

11. Các qui định khác (nếu có):

– Việc quay số xác định trúng thưởng đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

– Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn thông báo MSDT, thông báo trúng thưởng, quà tặng (trường hợp khách hàng yêu cầu nhận quà qua đường bưu điện) do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ.

– Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, FWD Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, thông báo rộng rãi với công chúng về việc trúng thưởng và không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

– Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, khách hàng hiểu và đồng ý để FWD Việt Nam chia sẻ thông tin hộ tên, số điện thoại của khách hàng cho bên chuyển phát để giao quà.

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, FWD Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp không có người trúng thưởng hoặc nhận thưởng, FWD Việt Nam phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm.

– Thể lệ Chương trình này có thể thay đổ tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của FWD Việt Nam sau khi đã được thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

– Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

Bài viết liên quan