Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Thêm bảo vệ - Vững thành công"

08/05/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/05/2024 đến hết ngày 31/07/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ.

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được phát hành bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà , (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức voucher giấy (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng của chương trình khuyến mại là doanh nghiệp và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ cho người lao động của doanh nghiệp thông qua hệ thống phân phối của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong thời gian khuyến mại và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

 • Tại thời điểm chốt kết quả, tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của các hợp đồng bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ trên mỗi đơn hàng thành công (sau đây gọi tắt là “tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của mỗi đơn hàng thành công”) của khách hàng đạt mức phí tối thiểu 50 triệu đồng theo quy định tại Điều 7 bên dưới;
 • Mỗi đơn hàng thành công có nghĩa là các hợp đồng bảo hiểm thuộc đơn hàng đó có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn khuyến mại;
 • Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ chương trình khuyến mại (sau đây gọi tắt là “Thể lệ”) này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

 • Khách hàng thỏa các điều kiện tại Điều 06 trên đây sẽ nhận được quà tặng tương ứng với tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của mỗi đơn hàng thành công như sau:

Giai đoạn khuyến mại

Tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của mỗi đơn hàng thành công tại thời điểm chốt kết quả

Quà tặng/đơn hàng thành công

Giai đoạn khuyến mại

Tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của mỗi đơn hàng thành công tại thời điểm chốt kết quả

Quà tặng/đơn hàng thành công

08/05/2024 – 31/07/2024

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

01 Phiếu quà tặng trị giá 3 triệu đồng

Từ 100 triệu đồng trở lên

01 Phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng

 • Một (01) khách hàng có nhiều đơn hàng thành công và thỏa các điều kiện được quy định tại Thể lệ này có thể nhận nhiều phiếu quà tặng.
 • Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://www.urbox.vn/.
 • Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày phát hành phiếu quà tặng. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tổng giá trị quà tặng tối đa là 98.000.000 đồng (Chín mươi tám triệu đồng).

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 6, 7, 8 và các thông tin dưới đây:

9.1. Quy định khác:

 • Tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của các hợp đồng bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ trên mỗi đơn hàng thành công được xác định là Tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu của tất cả hợp đồng bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ của cùng một đơn hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn khuyến mại và thỏa các điều kiện khác theo quy định của Thể lệ này.
 • Thời gian phát hành hợp đồng: được tính theo ngày phát hành đầu tiên của hợp đồng và hợp đồng bảo hiểm sẽ phải được phát hành trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại này.

 • Thời điểm chốt kết quả: 05/08/2024
 • FWD Việt Nam sẽ thông báo khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng qua SMS theo thông tin số điện thoại người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được khách hàng đăng ký với FWD Việt Nam.

9.2 Cách thức nhận thưởng:

 • Dựa trên danh sách Khách hàng thỏa điều kiện của chương trình, FWD Việt Nam tiến hành thực hiện phân bổ quà tặng cho khách hàng trong vòng 45 ngày làm việc sau khi chốt kết quả.
 • FWD Việt Nam chịu trách nhiệm phân bổ phiếu quà tặng thông qua địa chỉ khách hàng cung cấp trên Hợp đồng bảo hiểm và được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam tại ngày chốt kết quả. Khách hàng cần cung cấp chính xác địa chỉ nhận phiếu quà tặng cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được phiếu quà tặng do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn địa chỉ nhận thưởng.

9.3. Các nội dung khác:

 • Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 • Thể lệ Chương trình và thời gian thực tế diễn ra Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của FWD Việt Nam sau khi đã được thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
 • FWD Việt Nam được quyền từ chối trao giải cho các trường hợp không thỏa bất kỳ một trong các điều kiện nêu trên.
 • Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ với FWD qua địa chỉ email DigitalCommerce.VN@fwd.com
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, FWD Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại Thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

10. Tên đơn vị thực hiện khuyến mại:

 • Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam
 • Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90

Bài viết liên quan